Kállay Jozef

Jozef Kállay

(12. augusta 1881 v Liptovskom Mikuláši - 10. februára 1939 v Bratislave)

Stál pri vzniku Priemyselnej banky v Liptovskom Mikuláši, ako právnej nástupkyne Liptovsko - sväto - mikulášskej priemyselnej banky. Jozef Kállay bol zvolený za jej hlavného správcu a súčasne vykonával činnosť právneho zástupcu ústavu.

V roku 1922 bol menovaný za ministra s plnou mocou pre správu Slovenska. Sú mu pripisované snahy o rozvoj sporiteľníctva, zlepšenie obecného a župného hospodárstva, o oživenie stavebného ruchu a o pokračovanie elektrifikácie. Zároveň bol členom správnych rád viacerých bánk, napr. Slovenskej banky v Bratislave. Od roku 1930 stál na čele Zväzu slovenských bánk, pričom sa snažil v spolupráci s predstaviteľmi peňažných ústavov na Slovensku uzavrieť dohodu o jednotných debetných a kreditných sadzbách. V roku 1927 ho vláda Československej republiky na návrh Zemského správneho výboru menovala za dočasného riaditeľa Zemskej banky v Prahe a súčasne za predsedu správnej rady jej filiálky v Bratislave.