Houdek Fedor

Fedor Houdek

(5. januára 1877 v Ružomberku - 26. februára 1953 v Bratislave)

Do roku 1907, keď sa stal prvým správcom Ľudovej banky v Ružomberku, mal už za sebou celý rad aktivít v otcovej firme, vo firme Makovických a v ich banke, bol korešpondentom firmy Karesch a Stotzky v Brémach, mal skúsenosti s veľkoobchodom s koloniálnym tovarom, ktorý založil roku 1902 s Andrejom Čajkom. V roku 1910 sa funkcie správcu ujal po návrate z väzenia Andrej Hlinka.

V roku 1912 bol členom správy Ústredného družstva pre hospodárstvo a obchod so sídlom v Budapešti, ktoré založili Milan Hodža a Pavol Blaho. Bol aj podpredsedom ústredia agrárneho družstevníctva Centrokooperatívu.

V Československej republike pôsobil ako predseda správnej rady Slovenskej všeobecnej úvernej banky. Publicisticky sa venoval predovšetkým ekonomickým otázkam, propagácii družstevníctva a jeho histórie, publikoval aj v Slovenskom peňažníku. Od roku 1921 až do roku 1949 zastával miesto predsedu správy Ústredného družstva v Bratislave. Ako prívrženec Demokratickej strany odmietol po februári 1948 spolupracovať s komunistickým družstevníctvom.