Daxner Ivan

Daxner Ivan

 (2. februára 1860 v Nagykálló v Maďarsku - 28. decembra 1935 v Tisovci)

Patril medzi popredných politikov a národných buditeľov. V oblasti bankovníctva začala jeho kariéra v Tisovskej vzájomnej pomocnici, ktorá sa neskôr pretvorila na Tisovskú sporiteľňu. V roku 1902 bol na valnom zhromaždení Tatry, hornouhorskej banky zvolený za náhradného člena dozornej rady a o rok neskôr sa stal členom direktória namiesto Petra Makovického. Za generálneho direktora ho zvolili 19. apríla 1905.

Vo funkcii riaditeľa sa mu stala osudným zviazanosť a spriaznenosť s P. V. Rovniankom v Amerike, ktorého túžba získať viac hnala do mnohých, nezriedka riskantných obchodov. V roku 1913 bol Ivan Daxner zbavený funkcie generálneho riaditeľa a pristúpilo sa k sanácii Tatra banky. V tom istom roku, už ako bývalý riaditeľ, odišiel do Ameriky za účelom vysporiadania poskytnutej pôžičky P. V. Rovniankovi, čo sa mu však nepodarilo. V Amerike sa zapojil do kultúrnej a národnej práce amerických Slovákov.