Bella Matej Metod

 

Metod Matej Bella(7. decembra 1869 v Kostolnom pri Trenčíne  - 26. novembra 1946 v Čereňanoch)

 Podobne ako Andrej Hlinka zakladal osvetové a hospodárske spolky, v čom reálne videl záruku všeobecného povznesenia národa. Bol jedným z najaktívnejších spolupracovníkov Milana Hodžu pri budovaní ľudových družstiev. Pôsobil ako člen správnej rady ružomberskej papierne a tiež Úvernej banky v Ružomberku spravovanej Makovickovcami.

Z hľadiska jeho angažovania sa v bankovníctve vrcholom jeho kariéry bola funkcia člena Bankovej rady Národnej banky československej (NBČS). Tu v roku 1930 nahradil Ľudovíta Medveckého, rovnako angažovaného funkcionára Hodžovej agrárnej strany. Úlohou Bellu, podobne ako Medveckého, bolo obhajovať záujmy Slovenska v menovej a úverovej oblasti, ako aj pri menovaní vedúcich úradníkov slovenských filiálok NBČS a pri prijímaní zmeniek slovenskej proveniencie na eskont. Ďalej v zmysle zákona vykonával ako jediný slovenský zástupca v bankovej rade dozor nad činnosťou filiálky v Bratislave.