Analýzy slovenského finančného sektora

V roku 2020 sa skončilo zverejňovanie Analýzy slovenského finančného sektora. Informácie o vývoji slovenského finančného sektora možno nájsť v Správe o finančnej stabilite,v Makroprudenciálnom komentári a v údajoch a indikátoroch.Analýza slovenského finančného sektora

Správa je vypracovávaná na zhodnotenie súčasných trendov a rizík vo finančnom sektore. Výsledkom analýzy by malo byť posúdenie, či finančný sektor ako celok možno považovať za stabilizovaný. Od roku 2014 je analýza slovenského finančného sektora publikovaná s ročnou periodicitou.

Polročná (.pdf) Ročná (.pdf) Polročná (.ePub) Ročná (.ePub)
2019


––

Analýza
Príloha
Zverejnené: 17.4.2020


––


––

2018


––

Analýza
Príloha
Zverejnené: 9.4.2019


––


––

2017


––

Analýza
Príloha
Zverejnené: 17.4.2018


––

ePUB Analýza
2016


––

Analýza
Príloha
Zverejnené: 5.4.2017


––

ePUB Analýza
2015


––

Analýza
Príloha
Zverejnené: 6.4.2016


––

ePUB Analýza
2014


––

Analýza
Príloha
Zverejnené: 1.4.2015


––

ePUB Analýza
2013 Analýza
Príloha
Zverejnené: 19.9.2013
Analýza
Príloha
Zverejnené: 22.4.2014
ePUB Analýza ePUB Analýza
2012 Analýza
Príloha
Zverejnené: 28.9.2012
Analýza
Príloha
Zverejnené: 16.4.2013
ePUB Analýza ePUB Analýza
2011 Analýza
Príloha
Zverejnené: 4.10.2011
Analýza
Príloha
Zverejnené: 17.4.2012
ePUB Analýza ePUB Analýza
2010 Analýza
Príloha
Zverejnené: 27.9.2010
Analýza
Príloha
Zverejnené: 18.4.2011
Aktualizácia (audit. dáta): 19.5.2011
ePUB Analýza ePUB Analýza
2009 Analýza Analýza
Príloha
ePUB Analýza ePUB Analýza
2008 Analýza
Príloha
Analýza
Príloha
2007 Analýza
Príloha
Analýza
Príloha
2006 Analýza Analýza
Príloha
2005 Analýza Analýza
2004

––

Analýza

 

Analýza bankového sektora z hľadiska obozretnosti na makroúrovni

Cieľom analýzy bankového sektora z hľadiska obozretnosti na makroúrovni je poskytnúť súhrnný pohľad na vývoj v bankovom sektore z pohľadu vývoja rizík ako aj trendov. Analýza hodnotí riziká v bankách z pohľadu vývoja v externom prostredí, resp. reálnej ekonomiky, a taktiež z pohľadu trendov v samotnom bankovom sektore. Vzhľadom na užšie prepojenie vývoja v bankách na trendy v reálnej ekonomike je cieľom analýzy skoré identifikovanie možných nerovnováh v bankovom sektore. Predmetná analýza bola vypracovávaná a publikovaná v rokoch 2009-2012, pričom posledná verzia analýzy (k septembru 2012) bola zverejnená koncom roka 2012. Od roku 2013 sú témy, ktoré boli diskutované v rámci analýzy bankového sektora z hľadiska obozretnosti na makroúrovni, začlenené do Správy o finančnej stabilite, ktorú publikuje Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle.

 

Marec: September:
2012 Analýza
Zverejnené: 5.6.2012
Analýza
Zverejnené: 10.12.2012
2011 Analýza
Zverejnené: 9.6.2011
Analýza
Zverejnené: 30.11.2011
2010 Analýza
Zverejnené: 14.6.2010
Analýza
Zverejnené: 8.12.2010
2009 Analýza
Zverejnené: 17.12.2009

 

Ostatné analýzy finančného sektora

Analýza SFS