Modrá kniha

Publikácia Európskej centrálnej banky „Platobné systémy a systémy zúčtovania cenných papierov v Európskej únii", zverejnená v auguste 2007, je k dispozícii vo formáte PDF (v anglickej verzii): I. zväzok (4,6 MB), II. zväzok (4,8 MB).

Publikácia obsahuje podrobný popis platobných systémov a systémov zúčtovania cenných papierov v členských štátoch Európskej únie. Prvá obdobná správa bola publikovaná v roku 1992 a popisovala systémy vtedajších 12 členských štátov Európskeho spoločenstva. Druhé a tretie vydanie bolo publikované v roku 1996 a 2001. Štvrté vydanie zachytáva zmeny počas obdobia 2001 až 2007.

Po vstupe pôvodných prístupových krajín do EÚ, rozsah publikácie výrazne vzrástol. Z praktických dôvodov bolo posledné vydanie publikácie rozdelené na dva zväzky. Prvý zväzok obsahuje kapitolu o eurozóne a individuálne kapitoly jednotlivých krajín eurozóny, pričom druhý zväzok obsahuje kapitoly krajín mimo eurozóny.

Kapitola eurozóny popisuje aspekty a črty platobných systémov a systémov zúčtovania cenných papierov, ktoré sú príznačné pre Eurosystém ako celok. Táto kapitola popisuje taktiež spoločný právny a regulačný rámec so zameraním predovšetkým na úlohu Európskej centrálnej banky a Eurosystému. Jednotlivé kapitoly krajín, v prvom i druhom zväzku, sa zaoberajú príslušnou infraštruktúrou národných platobných systémov a systémov zúčtovania cenných papierov. Tieto poskytujú pohľad na inštitucionálne aspekty, ako aj rozsiahly popis používaných platobných prostriedkov, systémov pre spracovanie malých platieb, medzibankových zúčtovacích systémov a systémov zúčtovania cenných papierov.

V porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami Modrej knihy, vrátane zverejnenej v roku 2002 (anglická verzia, PDF súbor 4,3 MB; slovenská verzia, ZIP súbor 294 kB), verzia z roku 2007 neobsahuje štatistické prílohy. Príslušné štatistické údaje v oblasti platobného styku krajín Európskej únie zhromažďované na ročnej báze sú prístupné na internetovej stránke http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=100000964

Publikácia bola pripravená Európskou centrálnou bankou v spolupráci s centrálnymi bankami Európskej únie a je dostupná v elektronickej podobe na internetovej stránke www.ecb.europa.eu.

Za Slovenskú republiku podklady vypracovala Národná banka Slovenska.