Zoznam účastníkov TARGET2-SK

Zoznam platobných systémov a ich účastníkov prevádzkovaných podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národná banka Slovenska podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedie zoznamy platobných systémov prevádzkovaných podľa tohto zákona, vrátane zoznamu prevádzkovateľov a účastníkov týchto platobných systémov.

Platobné systémy:

  • Platobný systém TARGET2-SK - komponent európskeho platobného systému TARGET2
  • Platobný systém SIPS - retailový platobný systém

Prevádzkovateľ:  Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Zoznam platný od:  15. júna 2020

Priami účastníci platobného systému TARGET2-SK:

P.č.

Obchodné meno

Adresa

IČO

 1.

Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko Metodova 7, 821 08 Bratislava 36 866 750

 2.

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Pribinova 4, 811 09 Bratislava 36 869 856

 3.

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky Twin city A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava 47 258 713

 4.

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

Pribinova 10, 811 09 Bratislava

36 819 638

 5.

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava

36 861 260

 6.

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava

Rajská 15/A, 811 08 Bratislava

30 847 737

 7.

Československá obchodná banka, a.s.,

Michalská 18, 815 63 Bratislava

30 805 066

 8.

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

Radlinského 10, 813 23 Bratislava

35 799 200

9.

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina

31 575 951

10.

EXIMBANKA SR

Grösslingova 1, 813 50 Bratislava

35 722 959

11.

Fio banka, a.s. V Celnici 10, 117 21 Praha, Česká republika 61 858 374

12.

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Kollárovo námestie 15, 811 06 Bratislava

36 869 376

13.

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Pribinova 10, 811 09 Bratislava,

30 844 754

14.

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava

35 964 693

15.

J&T BANKA, a.s., Praha Pobřežní 14,186 00, Praha 8, ČR 47 115 378

16.

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava

47 231 564

17.

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

30 844 789

18.

Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava 36 861 146

19.

OTP Banka Slovensko, a.s.

Štúrova 5, 813 54 Bratislava

31 318 916

20.

Poštová banka, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

31 340 890

21.

Privatbanka, a.s.

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

31 634 419

22.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Bajkalská 30, 829 48 Bratislava

31 335 004

23.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 

00 151 653

24.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Štefánikova 27, 814 99 Bratislava

00 682 420

25.

Štátna pokladnica

Radlinského 32, 810 05 Bratislava

36 065 340

26.

Tatra banka, a.s.

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

00 686 930

27.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

47 251 336

28.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

31 320 155

29.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Grösslingova 77, 824 68 Bratislava

31 351 026

30.

Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha, ČR 48 136 450

31.

Expobank CZ a.s. Vítězná 126/1, 150 00 Praha ČR 30 844 789
 32. Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch, pobočka zahranicnej banky Hodžovo námestie 3/6785, 811 06 Bratislava 50 875 621
 33. TRINITY BANK a.s. Senovážné náměstí 1375/19 Praha, ČR 00 300 341

Nepriami účastníci platobného systému TARGET2-SK:

P.č.

Obchodné meno

Adresa

IČO

V platobnom systéme TARGET2-SK nie sú registrovaní žiadni nepriami účastníci.

Pridružené systémy TARGET2-SK:

P.č.

Obchodné meno

Adresa

IČO

1.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava

31 338 976

2.

SIPS

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

 

3.

SIA Slovakia, s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

 

4.

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s.

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

30 844 789

  5. Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, ČR  25 081 489