TARGET2

TARGET2-SK

Počnúc 1. januárom 2009 jediným RTGS systémom na Slovensku je TARGET2-SK. Banková rada Národnej banky Slovenska rozhodla o pripojení sa do systému TARGET2 v čase prijatia meny euro na Slovensku. Názov slovenského TARGET2 komponentu je TARGET2-SK. Pôvodný platobný systém SIPS sa pretransformoval na retailový platobný systém SIPS, pre spracovávanie retailových platieb s finálnym vyrovnaním v TARGET2-SK.

Harmonizované podmienky účasti v TARGET2-SK

Výročná správa TARGET2

TARGET2 Newsletter

Prevádzkové profily pre Slovenskú republiku