SIPS (v EUR od 1.11.2013)

Od 4. 11. 2013 je platobný systém SIPS pripojený na systém STEP2 a zabezpečuje pre svojich účastníkov spracovanie SEPA platieb nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru.

Štatistické údaje zobrazujú počet spracovaných domácich alebo cezhraničných transakcií na dennej alebo mesačnej báze. Pre zobrazenie informácií o transakciách si vyberte z rozbaľovacieho zoznamu konkrétnu položku.

Transakcie SCT - Sumár úhrad v SEPA formáte (denný, mesačný)

Transakcie SDD - Sumár inkás v SEPA formáte (denný, mesačný)
Mesačné transakcie SCT

Mesiac Účtovné položky Neúčtovné položky SPOLU
Počet Objem* Počet Počet Objem*
január 18 806 658 17 114,64 813 18 807 471 17 114,64
február 17 350 301 16 398,20 1 046 17 351 347 16 398,20
marec 18 601 081 16 872,75 866 18 601 947 16 872,75
apríl 18 236 526 15 784,17 781 18 237 307 15 784,17
máj 17 635 157 14 634,18 679 17 635 836 14 634,18
jún 19 173 467 16 563,17 830 19 174 297 16 563,17
júl 18 615 550 17 146,74 794 18 616 344 17 146,74
august 17 404 751 15 796,22 593 17 405 344 15 796,22
september 18 481 469 15 985,48 737 18 482 206 15 985,48
október 17 682 059 15 534,05 626 17 682 685 15 534,05
Mesačný priemer 18 198 701 16 182,96 776 18 199 478 16 182,96
Spolu 181 987 019 161 829,59 7 765 181 994 784 161 829,59

*Objem v mil.EUR
Formát XML, XLS