SEPA pre právnické osoby

  • Právnické osoby musia v súlade s nariadením používať v komunikácii so svojím poskytovateľom platobných služieb najneskôr od 1.2.2014 číslo účtu vo formáte IBAN, ako v prípade platieb v rámci SR, tak aj v prípade cezhraničných platieb. Poskytovatelia platobných služieb nemajú v súlade s legislatívou možnosť poskytnutia im služby konverzie, tak ako je tomu v prípade fyzických osôb.
  • Ak právnické osoby zasielajú svojmu poskytovateľovi platobných služieb platby v súbore, tak táto komunikácia bude musieť byť najneskôr od 1.2.2016 založená na ISO 20022 XML štandarde (v prípade ak bude právnická osoba pripravená skôr, je to možné, poskytovateľ platobných služieb musí byť na komunikáciu v XML formáte správ pripravený už od 1.2.2014).
  • Pri využívaní produktu SEPA inkaso ako príjemca platby, právnická osoba musí požiadať o pridelenie identifikátora CID u svojho poskytovateľa platobných služieb.