SEPA pre fyzické osoby

  • Najväčšou zmenou z pohľadu fyzických osôb bude používanie medzinárodného čísla účtu vo formáte IBAN pri zadávaní platobných príkazov. Poskytovatelia platobných služieb v SR majú možnosť v súlade s nariadením poskytovať fyzickým osobám služby konverzie do 1.2.2016. Služba konverzie znamená, že v prípade, ak poskytovateľ platobných služieb takúto službu poskytuje, tak fyzické osoby budú môcť aj naďalej pri zadávaní platobných príkazov používať číslo účtu tak, ako ho používajú v súčasnosti a banka ho bezplatne prekonvertuje do medzinárodného formátu IBAN.
  • Keďže príjemcom inkasa môže byť podľa SEPA pravidiel aj fyzická osoba, tak aj každá fyzická osoba, ktorá má záujem aj po 1.2.2014 byť príjemcom inkasnej platby, musí požiadať o pridelenie CID.