IBAN

IBAN je štandardný medzinárodný formát čísla účtu, založený na norme ISO 13616. Základnou časťou IBAN je BBAN (Basic Bank Account Number), tzv. národná časť IBAN. Štandard stanovuje štruktúru IBAN v elektronickej komunikácii a v listinnej podobe.

Štruktúra IBAN:

  • prvé dva znaky sú vždy povinne alfabetické a predstavujú kód krajiny (podľa normy ISO 3166),
  • ďalšie dva znaky sú povinne numerické a predstavujú kontrolné číslice (pre programovú kontrolu čísla),
  • ďalšia časť môže obsahovať maximálne 30 rôznych znakov.

Podľa EBS204 má každá krajina Európskeho spoločenstva povinnosť stanoviť národnú dĺžku a štruktúru IBAN-u určením pozícií, na ktorých je kód banky (identifikačný kód), predčíslie a základné číslo účtu. Národný formát čísla účtu IBAN má  fixnú dĺžku. Dĺžka IBAN-u v jednotlivých krajinách EÚ je rozdielna, v závislosti od dĺžky národnej časti IBAN-u. Napríklad v prípade Francúzska má IBAN 27 znakov, Nemecka 22, Belgicka 16 znakov a Slovenska 24.

Štandard EBS 204 - IBAN (anglická verzia) [.pdf, 210 kB]