Prevodník identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk pre Slovenskú republiku

Verzia: 201
Platnosť od: 1. 6. 2020 Popis údajov uvádzaných v prevodníku

 

S L O V E N S K Á      R E P U B L I K A

 

 

SWIFT

KÓD

 

 

 

 

BANK

 

BIC

 

Num.

 

Znakový

Akt

úč.

Názov
Domáci poskytovatelia platobných služieb

SUBA SK BX 0200 SUBA C Všeobecná úverová banka, a.s.
GIBA SK BX 0900 SLSP C Slovenská sporiteľňa, a.s.
NBSB SK BX 0720 NBSL C Národná banka Slovenska
TATR SK BX 1100 TATR C Tatra banka, a.s.
UNCR SK BX 1111 UNCR C UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
SLZB SK BA 3000 SLZB C Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

LUBA SK BX 3100 LUBA C Prima banka Slovensko, a.s. (predtým Sberbank Slovensko, a.s.) – kód pre dobeh platieb
OTPV SK BX 5200 OTPV C OTP Banka Slovensko, a.s. 
KOMA SK 2X 5600 PKBA C Prima banka Slovensko, a.s.
PRVA SK BA 5900 PSSP C Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
POBN SK BA 6500 PABK C Poštová banka, a.s.
INGB SK BX 7300 INGBSA Ø ING Bank N.V.,  pobočka zahraničnej banky
CEKO SK BX 7500 CEKOSA C Československá obchodná banka, a.s.
WUST SK BA 7930 SPVW C Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
COBA SK BX 8050 COBASA Ø Commerzbank Aktiengesellschaft,
pobočka zahraničnej banky, Bratislava
KOMB SK BA 8100 KOMBSA C Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
BSLO SK 22 8120 BASL C Privatbanka, a.s.
CITI SK BA 8130 CITISA Ø Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
KBSP SK BX 8170 CSOBSA C ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
EXSK SK BX 8160 EXSR C EXIMBANKA SR
SPSR SK BA 8180 SPSR C Štátna pokladnica


8191 CDSA Ø Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.8400 MAISSA Ø COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky
JTBP SK BA 8320 JTBPSA C J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
FIOZ SK BA 8330 FIOZSA C Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
BREX SK BX 8360 BREXSA C mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
OBKL SK BA 8370 SMWRSA C Oberbank AG  pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike

8390 AKCTSA Ø Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko
BFKK SK BB 8420 BKSB C BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
KODB SK BX 8430 KDBHSA Ø KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky
9950 PKSR Ø SIA Slovakia, s.r.o.
TPAY SK BX 9952 TTPA Ø Trust Pay, a.s.
NFDN SK BA 9953 NFDS Ø Payment Institution NFD, a.s.


8440 BNPASA Ø BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
+8450 BPKOSA Ø + PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky

 

SWIFT

KÓD

 

 

 

 

BANK

 

BIC

 

Num.

 

Znakový

Akt

úč.

Názov
Zahraniční poskytovatelia platobných služieb

 
FIOB CZ PP 2010 FIOZ C Fio banka, a.s.

JTBP CZ PP 5800 JTBP C J&T BANKA, a.s.

EXPN CZ PP 4000 EXPN C Expobank CZ a.s.

+ = označuje zmenu v riadku oproti minulej verzii
C = aktívny účastník PS SIPS
Ø = nie je účastníkom PS SIPS
K = obmedzená účasť - len kreditné operácie

Prevodník identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk pre Slovenskú republiku [.pdf, 251.5 kB]

Prevodník identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk pre Slovenskú republiku [.csv, 2 kB]