Zloženie

NSG Pay-SK má 15 stálych členov, predsedom je zástupca Národnej banky Slovenska.

Zloženie :

  • 6 zástupcov Národnej banky Slovenska
  • 6 zástupcov Slovenskej bankovej asociácie
  • 1 zástupca Ministerstva financií SR
  • 1 zástupca Štátnej pokladnice
  • 1 zástupca poskytovateľov platobných služieb (z oblasti platobných inštitúcií, E-money inštitúcií resp. tzv. tretích strán). 

Zoznam členov:

členovia zastupujúci subjekt kontakt
Ing. Peter Holička predseda Národná banka Slovenska peter.holicka[at]nbs.sk
Ing. Rudolf Pataki Národná banka Slovenska rudolf.pataki[at]nbs.sk
RNDr. Martin Budaj PhD. Národná banka Slovenska martin.budaj[at]nbs.sk
Ing. Jozef Jerga Národná banka Slovenska jozef.jerga[at]nbs.sk
Ing. Branislav Kopkáš Národná banka Slovenska branislav.kopkas[at]nbs.sk
Ing. Iveta Behúňová tajomník Národná banka Slovenska iveta.behunova[at]nbs.sk
Ing. Eva Horváthová Slovenská banková asociácia (SBA) eva.horvathova[at]sbaonline.sk
Ing. Daniela Janotková Slovenská sporiteľňa, a.s. (SBA) janotkova.daniela[at]slsp.sk
Ing. Michaela Volenská VÚB banka, a.s. (SBA) mvolenska[at]vub.sk
Bc. Katarína Sóos Tatrabanka, a.s. (SBA) katarina_soos[at]tatrabanka.sk
Ing. Soňa Ryšavá Československá obchodná banka, a.s. (SBA) srysava[at]csob.sk
Mgr. Renáta Holienčiková Mbank S.A., pobočka zahraničnej banky (SBA) renata.holiencikova[at]mbank.sk
Ing. Martin Peter Ministerstvo financií SR martin.peter[at]mfsr.sk
Ing. Erika Strížencová Štátna pokladnica erika.strizencova[at]pokladnica.sk