Zoznam účastníkov platobného systému SIPS

Zoznam platobných systémov a ich účastníkov prevádzkovaných podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná banka Slovenska podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedie zoznamy platobných systémov prevádzkovaných podľa tohto zákona, vrátane zoznamu prevádzkovateľov a účastníkov týchto platobných systémov.

Platobný systém: SIPS

Prevádzkovateľ: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Účastníci platobného systému SIPS:

P.č.

Obchodné meno

domáci poskytovatelia platobných služieb

Adresa IČO
  1. BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Pribinova 4, 811 09 Bratislava 36 869 856
  2. mBank S.A., pobočka zahraničnej banky  Pribinova 10, 811 09 Bratislava 36 819 638
  3. Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava 30 805 066
  4. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 35 799 200
  5. EXIMBANKA SR Grösslingova 1, 813 50 Bratislava 35 722 959
  6. Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Kollárovo námestie 15, 811 06 Bratislava 36 869 376
  7. J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 35 964 693
  8. Komerční banka Bratislava, a.s., pobočka zahraničnej banky Hodžovo námestie 1A,  811 06 Bratislava 47 231 564
  9. Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 30 844 789
 10. Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky
v Slovenskej republike
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava 36 861 146
 11. OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava 31 318 916
 12. Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 31 340 890
 13. Prima banka Slovensko, a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina  31 575 951
 14. Privatbanka, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 31 634 419
 15. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 31 335 004
 16. Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 00 151 653
 17. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 00 682 420
 18. Štátna pokladnica Radlinského 32, 810 05 Bratislava 36 065 340
 19. Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00 686 930
 20. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Šancová 1/A, 813 33 Bratislava 47 251 336
 21. Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 31 320 155
 22. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Grösslingova 77, 824 68 Bratislava 31 351 026
P.č.

Obchodné meno 

zahraniční poskytovatelia platobných služieb

Adresa IČO
1. Fio banka, as.

V Celnici 1028/10,

117 21 Praha 1, Česká republika

61 858 374
2. J&T BANKA, a.s., Praha Pobřežní 14, 186 00 Praha 8, Česká republika 47 115 378
3. Expobank CZ a.s. Budova Trimaran, Na Strži 2097/63 140 00 Praha 4 Česká republika 30 844 789
 4. TRINITY BANK a.s. Senovážné náměstí 1375/19 Praha Česká republika 00 300 341
 5.  PPF banka a.s.

Evropská  2690/17 Praha 6

Česká republika

00 300 350
 6.  MONETA Money Bank a.s.

Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4

Česká republika

25 672 720