Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2007

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.12. 453 537  1 332  2 363  8 194  465 427 (457 232) 
04.12. 406 952  1 386  896  18 984  428 222 (409 234) 
05.12. 434 392  1 318  889  8 952  445 551 (436 599) 
06.12. 621 583  1 301  905  8 490  632 280 (623 789) 
07.12. 576 591  1 224  905  3 850  582 575 (578 720) 
10.12. 664 954  1 343  2 475  23 903  692 764 (668 772) 
11.12. 933 274  1 234  900  9 463  944 873 (935 408) 
12.12. 583 535  1 575  895  77 047  663 060 (586 005) 
13.12. 980 377  1 429  888  36 846  1 019 542 (982 694) 
14.12. 828 804  1 534  906  22 366  853 618 (831 244) 
17.12. 1 345 248  1 576  2 433  31 362  1 380 620 (1 349 257) 
18.12. 791 254  1 428  963  220 256  1 013 903 (793 645) 
19.12. 706 267  1 834  910  24 041  733 058 (709 011) 
20.12. 523 449  1 837  923  9 080  535 292 (526 209) 
21.12. 626 595  1 865  425  14 659  643 551 (628 885) 
27.12. 700 048  1 999  4 379  24 165  730 592 (706 426) 
28.12. 596 107  1 628  1 035  35 685  634 458 (598 770) 
31.12. 476 731  1 508  2 336  6 468  487 046 (480 575) 
Priemer 680 539  1 520  1 413  32 434  715 913 (683 471) 
Podiel 95,06% (99,57%)  0,21% (0,22%)  0,20% (0,21%)  4,53% ( - )  100,00% 
Spolu 12 249 698  27 351  25 426  583 811  12 886 432 (12 302 475) 
Vysvetlivky:
 
 - minimálna hodnota v danom období
 
 
 - maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.12. 30 164,695  195 206,900  377,957  - 225 749,552 
04.12. 26 016,513  162 993,960  119,752  - 189 130,225 
05.12. 69 560,155  511 765,043  9 236,034  - 590 561,233 
06.12. 25 295,840  184 999,720  132,001  - 210 427,561 
07.12. 25 484,364  142 547,249  752,929  - 168 784,542 
10.12. 30 610,786  170 385,143  252,396  - 201 248,325 
11.12. 30 068,798  164 714,387  283,764  - 195 066,949 
12.12. 63 299,999  514 001,976  154,420  - 577 456,396 
13.12. 33 884,776  174 713,837  115,818  - 208 714,432 
14.12. 34 135,813  245 994,868  112,151  - 280 242,832 
17.12. 26 184,269  222 655,257  969,254  - 249 808,780 
18.12. 24 939,582  198 277,091  667,677  - 223 884,350 
19.12. 70 330,356  572 932,085  2 703,389  - 645 965,831 
20.12. 45 901,167  272 991,497  137,905  - 319 030,569 
21.12. 51 076,884  247 205,218  11 790,891  - 310 072,993 
27.12. 81 327,015  603 740,078  367,715  - 685 434,808 
28.12. 56 111,120  276 455,272  107,894  - 332 674,286 
31.12. 44 496,965  293 696,629  189,605  - 338 383,199 
Priemer 42 716,061  286 404,234  1 581,753  - 330 702,048 
Podiel 12,92%  86,60%  0,48%  - 100,00% 
Spolu 768 889,097  5 155 276,210  28 471,552  - 5 952 636,863 
Vysvetlivky:
 
 - minimálna hodnota v danom období
 
 
 - maximálna hodnota v danom období