Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2006

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.04. 386 594  1 338  2 328  8 156  398 417 (390 260) 
04.04. 349 212  1 264  936  18 327  369 742 (351 412) 
05.04. 338 191  1 465  906  8 926  349 491 (340 562) 
06.04. 534 325  1 186  908  7 070  543 489 (536 419) 
07.04. 477 442  1 446  907  3 557  483 353 (479 795) 
10.04. 586 654  1 244  2 368  31 441  621 713 (590 266) 
11.04. 836 427  1 228  936  14 047  852 643 (838 591) 
12.04. 745 037  1 463  938  4 934  752 378 (747 438) 
13.04. 933 318  1 495  962  65 491  1 001 267 (935 775) 
18.04. 1 256 701  1 489  3 659  21 387  1 283 237 (1 261 849) 
19.04. 618 681  1 449  930  214 566  835 630 (621 060) 
20.04. 536 149  1 273  954  17 817  556 193 (538 376) 
21.04. 455 050  1 220  951  8 197  465 420 (457 221) 
24.04. 303 922  1 342  2 324  6 567  314 157 (307 588) 
25.04. 302 206  1 258  858  8 872  313 194 (304 322) 
26.04. 392 586  1 442  942  19 733  414 705 (394 970) 
27.04. 243 008  1 401  916  7 662  252 988 (245 325) 
28.04. 256 508  1 538  866  22 752  281 664 (258 912) 
Priemer 530 667  1 363  1 311  27 195  560 538 (533 341) 
Podiel 94,67% (99,50%)  0,24% (0,26%)  0,23% (0,25%)  4,85% ( - )  100,00% 
Spolu 9 552 011  24 541  23 589  489 502  10 089 681 (9 600 141) 
Vysvetlivky:
 
 - minimálna hodnota v danom období
 
 
 - maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.04. 24 835,967  272 998,357  438,936  - 298 273,260 
04.04. 13 528,982  250 627,111  165,820  - 264 321,913 
05.04. 51 053,379  697 541,331  145,471  - 748 740,181 
06.04. 16 053,183  226 597,231  162,461  - 242 812,876 
07.04. 17 113,968  272 170,411  160,124  - 289 444,503 
10.04. 18 870,279  238 386,035  512,437  - 257 768,751 
11.04. 20 370,401  186 267,765  208,704  - 206 846,871 
12.04. 37 197,732  616 706,734  213,716  - 654 118,182 
13.04. 22 129,277  300 380,580  268,116  - 322 777,973 
18.04. 20 186,618  279 353,979  736,720  - 300 277,317 
19.04. 47 503,379  816 484,743  193,078  - 864 181,200 
20.04. 28 237,473  336 457,499  183,828  - 364 878,800 
21.04. 25 008,694  284 857,428  171,402  - 310 037,524 
24.04. 24 624,915  336 329,915  451,649  - 361 406,480 
25.04. 23 843,477  311 490,011  121,785  - 335 455,273 
26.04. 54 730,338  681 048,207  120,365  - 735 898,910 
27.04. 20 410,874  266 509,132  118,714  - 287 038,720 
28.04. 22 633,719  282 485,700  120,538  - 305 239,958 
Priemer 27 129,592  369 816,232  249,659  - 397 195,483 
Podiel 6,83%  93,11%  0,06%  - 100,00% 
Spolu 488 332,655  6 656 692,169  4 493,864  - 7 149 518,692 
Vysvetlivky:
 
 - minimálna hodnota v danom období
 
 
 - maximálna hodnota v danom období