SIPS (v EUR od 1.11.2013)

Od 4. 11. 2013 je platobný systém SIPS pripojený na systém STEP2 a zabezpečuje pre svojich účastníkov spracovanie SEPA platieb nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru.

Štatistické údaje zobrazujú počet spracovaných domácich alebo cezhraničných transakcií na dennej alebo mesačnej báze. Pre zobrazenie informácií o transakciách si vyberte z rozbaľovacieho zoznamu konkrétnu položku.

Transakcie SCT - Sumár úhrad v SEPA formáte (denný, mesačný)

Transakcie SDD - Sumár inkás v SEPA formáte (denný, mesačný)
Mesačné transakcie SCT

Mesiac Účtovné položky Neúčtovné položky SPOLU
Počet Objem* Počet Počet Objem*
november 14 972 281 14 316,51 871 648 15 843 929 14 316,51
december 16 951 592 19 082,74 866 842 17 818 434 19 082,74
Mesačný priemer 15 961 936 16 699,62 869 245 16 831 181 16 699,62
Spolu 31 923 873 33 399,25 1 738 490 33 662 363 33 399,25

*Objem v mil.EUR
Formát XML, XLS