Požičiavanie CP (APP and PEPP Securities Lending)

Všeobecné informácie 

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky na svojom zasadnutí rozhodla, že cenné papiere nakúpené v rámci Programu nákupu cenných papierov verejného sektora (PSPP) je možné od 2. apríla 2015 požičiavať decentralizovanou formou prostredníctvom národných centrálnych bánk eurozóny.

Podrobnejšie informácie o programe požičiavania cenných papierov sú publikované na internetovej stránke ECB.

Požičiavanie cenných papierov prostredníctvom NBS

NBS ako účastník programu nákupu cenných papierov verejného sektora umožňuje požičiavanie slovenských a zahraničných vládnych cenných papierov vedených v Euroclear SA/NV formou fails prevention1. Do programu požičiavania cenných papierov sú okrem cenných papierov z programu PSPP zahrnuté aj cenné papiere z programu SMP (Securities Markets Programme) a PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme).

Kontakty

Pre dodatočné informácie nás prosím kontaktujte mailom na: backofficeMPO[at]nbs.sk

Zoznam cenných papierov poskytnutých na požičiavanie

25. 10. 2021

1 Pod fails prevention sa rozumie dočasné krátkodobé pokrytie pozície cenným papierom, ktorý bol požičaný z cudzieho účtu v rámci depozitára za úplatu do doby, kým účastník transakcie pozíciu nevyrovná.