Povinné minimálne rezervy

Eurosystém vyžaduje, aby úverové inštitúcie so sídlom v eurozóne  držali povinné minimálne rezervy na účtoch v národných centrálnych bankách. Systém povinných minimálnych rezerv v rámci Eurosystému prispieva k stabilizácii úrokových sadzieb peňažného trhu a k ovplyvňovaniu štrukturálnej likvidity. Základňa na výpočet povinných minimálnych rezerv úverovej inštitúcie je odvodená od položiek jej bilancie. V záujme stabilizácie úrokových sadzieb systém povinných minimálnych rezerv Eurosystému umožňuje spriemerovanie, to znamená, plnenie  povinných minimálnych rezerv je dané priemernou hodnota denných zostatkov na účte povinných minimálnych rezerv počas periódy pre dodržanie. Povinné minimálne rezervy sú úročené priemernou sadzbou pre hlavné refinančné   operácie Eurosystému počas periódy pre dodržanie povinných minimálnych rezerv. Nadbytočné rezervy sa úročia v súlade s Rozhodnutím ECB/2019/31 z 15. októbra 2019.
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1002/1014-1/html/act_15605_amend.sk.html

Bližšie informácie o úročení nadbytočných rezerv:
https://www.ecb.europa.eu/mopo/two-tier/html/index.en.html

Indikatívny kalendár periód udržiavania povinných minimálnych rezerv
http://www.ecb.int/events/calendar/reserve/html/index.en.html

Údaje
http://www.ecb.int/mopo/implement/mr/html/index.en.html#data