Kontakty

 • Operácie na voľnom trhu
  E-mail: omo[at]nbs.sk

 • Povinné minimálne rezervy
  E-mail: pmr[at]nbs.sk

 • Akceptovateľné aktíva
  E-mail: ea[at]nbs.sk

 • Korešpondenčné bankovníctvo
  E-mail: corr.banking[at]nbs.sk

 • Vysporiadanie operácií menovej politiky a CCBM
  E-mail: backofficeMPO[at]nbs.sk
  Fax: +421 2 5787 1193