Informácie a predpisy vzťahujúce sa na výkon menovej politiky a poskytovanie VDU

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 13/2018 z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 12/2016 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 14/2018 z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 10/2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska v znení rozhodnutia NBS č. 13/2016

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2016 z 5. apríla 2016 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 13/2016 z 5. apríla 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2015 z 9. júna 2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska

Rozhodnutie ECB z 29. júla 2014 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2014/34)

Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/299 z 10. februára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2015/5)

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_091_r_0002_sk_txt.pdf (slovenská verzia)
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_091_r_0002_en_txt.pdf (anglická verzia)

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB, týkajúce sa implementácie menovej politiky
http://www.ecb.int/mopo/assets/html/index.en.html

Aktualizácia: 14. január 2019