Kontaktujte nás

Osobne

Každú stredu v čase od 9,00 hod. – 16,30 hod. v budove NBS na Radlinského ulici č. 10 v Bratislave vybavujeme klientov osobne. Odporúčame vopred sa objednať na tel. číslach 02/5787 3381 alebo 02/5787 3371.

Poštou

pri podaní prostredníctvom pošty je možné vytlačiť a vyplniť formulár pre tlač a spolu s prílohami odoslať v listinnej podobe na adresu:

Národná banka Slovenska
Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
Vyplniť formulár pre tlač

Elektronicky

Pri podaní je potrebné vyplniť formulár a do príloh pridať dôkazné písomné doklady.

Podať sťažnosť elektronicky