Poistenie

Zrejme každý človek sa niekedy vo svojom živote dostane do situácie, keď sa zamýšľa, ako by zabezpečil seba alebo svojich blízkych pred nepríjemnou udalosťou, ktorá sa môže prihodiť. Poistením sa zabezpečíte práve pre prípad vzniku udalosti, ktorá sa vám môže v budúcnosti stať. Väčšinou ide o nepríjemnú udalosť ako je napríklad dopravná nehoda, úraz, choroba. Ale môže ísť aj o bežnú udalosť - napríklad, že dosiahnete určitý vek. Takáto udalosť, ktorú si poisťujete, sa nazýva poistná udalosť. Osoba, ktorej sa táto udalosť stala alebo môže stať sa nazýva poistený.
Keď poistná udalosť nastane (ochoriete, stane sa Vám úraz, dosiahnete určitý vek), poisťovňa Vám vyplatí peniaze, ktoré sa volajú poistné plnenie. Toto poistné plnenie pomôže vám alebo vašim blízkym prekonať finančné ťažkosti či zvýšené výdavky, ktoré môžu v dôsledku poistnej udalosti nastať. To znamená, že poistením sa zabezpečujete, teda kryjete nejaké riziko. Za to zaplatíte poisťovni cenu, ktorá sa volá poistné.
Poisťovňa môže tiež od vás chcieť rôzne poplatky. Zaujímať by vás mali najmä pri životnom poistení. Tu sú poplatky zvyčajne vysoké, najmä v prvých rokoch trvania poistenia.

Ako si vybrať poistenie?

 • Porozmýšľajte, proti čomu sa chcete zabezpečiť
  Vždy si vopred premyslite, čo očakávate od poistenia. Ak sa napríklad chystáte na dovolenku do zahraničia, potrebujete v rámci cestovného poistenia aj poistenie liečebných nákladov. Na tie sa vám naopak pri dovolenke na Slovensku poistiť netreba. Ak cestujete lietadlom, môžete si dať poistiť batožinu, ak autom, v poistení môže byť aj poistenie pre prípad, že sa auto pokazí a budete musieť niekde prespať alebo dať auto odtiahnuť a podobne.
 • Koľko peňazí očakávate od poisťovne pri poistnej udalosti (poistné plnenie) a koľko ste za to ochotní poisťovni platiť (poistné)?
  Zodpovedať si túto otázku je kritické najmä pri životnom poistení. Koľko peňazí chcete aby Vaši blízki dostali od poisťovne vyplatené ak sa Vám niečo stane? Na aké obdobie by to malo pokryť ich náklady na život? Na zodpovedanie týchto otázok existujú rôzne prístupy. Najlepšie je ale asi nechať si v tejto veci poradiť skúseným predajcom poistenia. Platí pritom pravidlo, čím vyššie poistné plnenie tým vyššie poistne. Môžete si ho dovoliť?
  Táto otázka je dôležitá aj pri neživotnom poistení. Ak napríklad kupujete lacné auto a chcete mať čo najmenšie náklady s poistením, stačí vám zo zákona nevyhnutné povinné zmluvné poistenie (PZP). Ak ale kupujete drahšie alebo nové auto, môžete byť ochotný zaplatiť na poistnom viac a k PZP si pridáte aj havarijné poistenie. Ak ste spôsobili dopravnú nehodu, z neho poisťovňa uhradí škodu aj na vašom aute.
 • Ako dlho chcete poistenie mať?
  Väčšinu poistení môžete uzatvoriť na akékoľvek dlhé obdobie. Ak ho už nepotrebujete, môžete ho zrušiť. V niektorých typoch poistenia je ale veľmi dôležité vopred vedieť, ako dlho bude poistenie trvať. Týka sa to najmä životných poistení, ktoré môžete uzatvoriť aj na obdobie 25 rokov. Ak totiž dosiahnete určitý vek, poisťovňa vás už nemusí poistiť, pretože budete pre ňu veľmi rizikový klient.
 • Pred uzatvorením zmluvy si dôsledne prečítajte všetky dokumenty
  Predtým, ako sa rozhodnete uzatvoriť poistnú zmluvu, poisťovňa vám musí dať jeden formulár, ktorý sa volá „Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach poistnej zmluvy". Nestačí, ak vám tento formulár poisťovňa dá až pri podpise poistnej zmluvy. Pýtajte si ho vždy vopred! V tomto formulári sú uvedené hlavné informácie o poistení, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní. Môžete si formulár pozrieť aj na webovej stránke poisťovne alebo si ho vypýtať priamo v pobočke a poriadne preštudovať, najlepšie doma, bez náhlenia. Aj keď ide o dlhšie čítanie, dôkladne si preštudujte zmluvu a poistné podmienky. Kľúčové sú najmä časti, ktoré sa týkajú vzniku poistenia, definície poistnej udalosti, ochranných lehôt a výluk z poistenia. Ak ich neprečítate a neporozumiete im, môže sa stať, že sa spoliehate na niečo, čo dohodnuté nemáte. A poisťovňa vám žiadne plnenie nevyplatí alebo vám ho zníži.
 • Porovnávajte nielen cenu poistenia ale aj poistné podmienky.
  Niekedy to na prvý pohľad tak nevyzerá, ale ponuky poisťovní sa líšia. Cena síce je dôležitá, ale nie najdôležitejšia. Oveľa dôležitejšie sú výluky, teda čo všetko poistenie nepoisťuje. Dôležitým faktorom je rovnako flexibilita poistenia, teda ako a či vôbec sa poistenie dá upravovať podľa toho, ako sa menia podmienky a situácia poisteného. Lacnejší produkt môže mať veľké množstvo obmedzení, takže nakoniec nie až tak úplne rieši situáciu poisteného.

Na čo si treba dať pozor pri uzatváraní poistnej zmluvy?

Ako zrušiť poistenie?

Stala sa poistná udalosť. Čo treba robiť?