Slávnostné odhalenie busty Imricha Karvaša, 25. február 2020

Národná banka Slovenska pripravila v spolupráci s Rotary Clubom Bratislava slávnostné odhalenie busty Imricha Karvaša na budove ústredia NBS, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.2.2020.

Všetky fotogalérie