Prvý deň predaja zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur Veľkomoravské knieža Mojmír I. v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, 18. novembra 2019

Prvý deň predaja zlatej zberateľskej mince Veľkomoravské knieža Mojmír I.Prvý deň predaja zlatej zberateľskej mince Veľkomoravské knieža Mojmír I.Prvý deň predaja zlatej zberateľskej mince Veľkomoravské knieža Mojmír I.

Všetky fotogalérie