Prehliadka talentovaných detí "Tlieskame vám!" (ZUŠ Ľudovíta Rajtera), Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, 10. novembra 2019 Bratislava

Prehliadka talentovaných detí Prehliadka talentovaných detí Prehliadka talentovaných detí

Všetky fotogalérie