NBS darovala Nitrianskemu biskupstvu bronzové odliatky pamätných mincí s veľkomoravskoua cyrilo-metodskou tematikou, 1. december 2020

Všetky fotogalérie