Expozitúry NBS

Expozitúra Adresa

Tel./Fax.

Pokladničné hodiny pre verejnosť (po - pi)
Nové Zámky T.G. Masaryka 3
940 62 Nové Zámky
tel: 035/6922 700, 035/6922 701
fax: 035/6428 282
7.30 h – 12.00 h
Banská Bystrica Národná 10
975 77 Banská Bystrica
tel: 048/4720 410, 048/4720 401
fax: 048/4125 775
7.30 h – 12.00 h
Žilina Antona Bernoláka 74
010 01 Žilina
tel.: 041/7075 500
fax: 041/7630 082
7.30 h – 12.00 h
Košice Slovenskej jednoty 14
041 41 Košice
tel: 055/7208 510
fax: 055/6233 565
7.30 h – 12.00 h
Poprad Dostojevského 4444/26
058 02 Poprad
tel.: 052/7887 041
fax: 052/7730 223
7.30 h – 12.00 h

Nové Zámky   Banská Bystrica  Žilina  Košice  Poprad

Expozitúry NBS (vrátane ústredia)

zabezpečujú prostredníctvom pokladničnej činnosti dostatočný počet, štruktúru a kvalitu eurobankoviek a euromincí pre potreby verejnosti a ekonomiky.

Ďalšie činnosti:

  • vymieňajú eurobankovky a euromince za eurobankovky a euromince inej hodnoty, prípadne poškodené eurobankovky a euromince za nepoškodené,
  • odoberajú eurobankovky a euromince, za ktoré sa nemohla poskytnúť náhrada (napr.  eurobankovky podozrivé z falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby),
  • vymieňajú slovenské bankovky a slovenské pamätné mince za euro,
  • zabezpečujú činnosti pre banky a profesionálnych spracovateľov peňazí.