Budova ústredia NBS

Budova ústredia NBS

Budova ústredia NBS bola slávnostne otvorená a daná do užívania 23. mája 2002. Svojou architektúrou patrí k významným dominantám hlavného mesta SR Bratislavy. Kompozičným princípom budovy je kontrast pevnej horizontálnej podnože a z nej vyrastajúcej presklenej výškovej časti.

Nižšia horizontálna časť budovy vytvára priestor na plnenie prevádzkových funkcií centrálnej banky. Je doplnená dvoranou vytvárajúcou atraktívny a účelný priestor s vyššou zeleňou. Vo výškovej časti sa nachádzajú pracoviská administratívneho charakteru, konferenčná sála a výstavný priestor. Podzemný garážový systém má kapacitu 305 parkovacích miest. V objekte premáva spolu 23 výťahov, pričom 6 rýchlovýťahov zabezpečuje prepravu osôb v obvodovej presklenej šachte hlavnej veže. Konštrukčne je budova zhotovená z monolitického železobetónového skeletu so sústavou nosných stĺpov v kombinácii s prefabrikátmi.

Z hľadiska technického vybavenia možno hovoriť o inteligentnej budove, nakoľko spĺňa najvyššie nároky na úspornosť prevádzky, ekológiu a kvalitu pracovného prostredia. Dvojplášťová fasáda umožňuje priame prirodzené vetranie pracovísk, ako aj clonenie proti slnku na vonkajšej strane plášťa, čím sa zamedzuje prehrievanie vnútorných priestorov. Prirodzeným komponentom systému sú tiež chladené stropy odbúravajúce potrebu prívodu chladeného upraveného vzduchu na pracoviská. Významnou súčasťou je optimalizácia spotreby elektrickej energie použitím kogeneračnej jednotky. Všetky energetické a technické funkcie budovy sú riadené špičkovým centrálnym riadiacim systémom s konečným cieľom úspory nákladov na prevádzku.

Víťazný projekt verejnej súťaže autorov Ing. arch. Martina Kusého a Ing. arch. Pavla Paňáka sa začal realizovať v novembri 1996. Zhotoviteľom diela bolo Združenie H – V – Z (Hydrostav, a.s. Bratislava, Váhostav, a.s. Žilina, ZIPP s.r.o. Bratislava). Inžiniersku činnosť zabezpečovalo Združenie inžiniering (Keramoprojekt, a.s. Trenčín, Keraming Trenčín, Chempik, a.s. Bratislava).

Budova ústredia Národnej banky Slovenska - informačný leták [.pdf, 5347.1 kB]

Technické parametre budovy

Výšková časť budovy má 33 nadzemných podlaží, nižšia horizontálna časť budovy má 6 podlaží. V suteréne sú 3 podzemné podlažia s medzipodlažím.

Výška budovy
Zastavaná plocha
Úžitková plocha
Podlažná plocha
Kapacita budovy
111 m
6 272 m2
56 492 m2
69 119 m2
1 005 pracovníkov

Výhľad z heliportu NBS


Zobraziť na celú obrazovku

 

Výstavba budovy Národnej banky Slovenska