Sviatky v SR - rok 2018

(sviatky okrem sobôt a nedieľ)

Sviatky v SR - rok 2019

1.
30.
2.
1.
8.
5.
29.
30.
1.
24.
25.
26.
január (pondelok)
marec (piatok)
apríl (pondelok)
máj (utorok)
máj (utorok)
júl (štvrtok)
august (streda)
október (utorok)
november (štvrtok)
december (pondelok)
december (utorok)
december (streda)
Deň vzniku Slovenskej republiky
Veľký piatok
Veľkonočný pondelok
Sviatok práce
Deň víťazstva nad fašizmom
sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
výročie SNP
výročie Deklarácie slovenského národa
sviatok Všetkých svätých
Štedrý deň
prvý sviatok vianočný
druhý sviatok vianočný

Sviatky v SR - rok 2017