Rating

Aktuálne ratingové hodnotenie Slovenskej republiky

Agentúra Standard
& Poor’s
Moody’s Fitch Ratings R&I JCR
Stupeň A+
stabilný výhľad
A2
pozitívny výhľad
A+
stabilný výhľad
A
pozitívny výhľad
A+
stabilný výhľad
Dátum pridelenia 1.08.2015 7.4.2017 8.7.2008 16.7.2008 21.8.2008

História ratingového hodnotenia SR

Bližšie informácie:

Aktualizácia: január 2019