Rating

Aktuálne ratingové hodnotenie Slovenskej republiky

Agentúra Standard
& Poor’s
Moody’s Fitch Ratings R&I JCR
Stupeň A+
stabilný výhľad
(od januára)
A2
stabilný výhľad
A
stabilný výhľad
A+
stabilný výhľad
(od marca)
A+
stabilný výhľad
Dátum zmeny 22. 1. 2021 27. 9. 2019 29. 10. 2021 9. 3. 2020 21. 8. 2008

História ratingového hodnotenia SR

Bližšie informácie:

Aktualizácia: november 2021