Ponuka na odpredaj nehnuteľností

19. 05. 2017 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska ponúka na odpredaj nasledovné nehnuteľnosti:

  • administratívnu budovu na Vajanského ul. č. 11/A v Lučenci, súp. č. 5160 na pozemku parc. č. 1615/3 v k.ú. Lučenec s prislúchajúcimi pozemkami,
  • hospodársky objekt na ul. Osloboditeľov č. 33 v Badíne okres Banská Bystrica, súp. č. 646 na pozemku parc. č. 1598/11 v k.ú. Badín s prislúchajúcimi pozemkami.

PONUKA - popis nehnuteľností NBS [.pdf, 106.2 kB]

Bližšie informácie k budovám a objektu ponúkaným na odpredaj poskytne Ing. B. Buchta, tel. 02/5787 1231, info[at]nbs.sk alebo písomne na adresu

Národná banka Slovenska
odbor hospodárskych služieb
Imricha Karvaša 1
813 25  Bratislava