Technická pomoc

V súlade s prioritami zahraničnej politiky SR i spoločnej zahraničnej politiky EÚ (tzv. Susedskej politiky) sa Národná banka Slovenska (NBS) pri poskytovaní technickej pomoci orientuje predovšetkým na centrálne banky z okolitých regiónov. V rámci Akčného plánu Európska únia - Ukrajina ako aj  na základe tradične dobrých vzťahov bola v roku 2006 podpísaná prvá zmluva o spolupráci s Národnou bankou Ukrajiny. Na začiatku roku 2010 bola podpísaná obdobná zmluva o spolupráci i s Národnou bankou Bieloruska. NBS poskytuje bilaterálnu technickú pomoc predovšetkým vo forme odborných seminárov. Témy seminárov vychádzajú z potrieb partnerských inštitúcií a pokrývajú všetky oblasti činnosti centrálnej banky.

Okrem bilaterálnej technickej pomoci participuje NBS aj programoch technickej pomoci, ktoré sú realizované ECB v spoupráci s centrálnymi bankami Eurosystému a inými medzinárodnými inštitúciami. NBS sa zapojila do 2-ročného regionálneho programu technickej pomoci s názvom „Strengthening Macro and Micro-Prudential Supervision in EU Candidates and Potential Candidates" (program), ktorý je realizovaný v prospech kandidátov a potenciálnych kandidátov pre členstvo v EÚ. Okrem toho je aktívna aj v programe technickej pomoci pre Národnú banku Srbska (tlačová správa).

Technická pomoc poskytovaná NBS prispieva k inštitucionálnemu rozvoju participujúcich centrálnych bánk ako aj k vytváraniu kontaktov a výmene skúseností s centrálnymi bankami z okolitých regiónov.

 

Aktualizácia: august 2011