Kontakty

Pokladničné hodiny centrálnej pokladnice ústredia NBS pre verejnosť:
pondelok - piatok: 7.30 h – 12.00 h

Podateľňa:
pondelok - štvrtok:
piatok:
8.00 h - 16.00 h
8.00 h - 14.45 h

Archív NBS:
utorok - štvrtok:
 
9.00 h - 12.00 h
12.45 h - 15.00 h

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.
Archív je až do odvolania pre verejnosť uzavretý.

Adresa ústredia:
Národná banka Slovenska
Telefón: 02/5787 1111
Imricha Karvaša 1 Fax:       02/5787 1100
813 25 Bratislava

Expozitúry: Zoznam a adresy

Ochrana finančného spotrebiteľa:
Kontakt na podanie sťažnosti na konanie finančnej inštitúcie Riešenie sťažnosti - formulár
E-mailové kontakty:
Kontakt pre verejnosť: info[at]nbs.sk
Webová stránka - technické pripomienky: webmaster[at]nbs.sk
Sekretariát guvernéra: guverner[at]nbs.sk
Kontakt pre médiá: press[at]nbs.sk
Žiadosti v zmysle zákona o slobode informácií: infozakon[at]nbs.sk
Múzeum mincí a medailí Kremnica: muzeum[at]nbs.sk
Knižnica: centralna.kniznica[at]nbs.sk
Voľné pracovné miesta: kariera[at]nbs.sk
Archív: archiv[at]nbs.sk
Medzirezortné pripomienkové konanie: oznamopk[at]nbs.sk


Informácie o spôsobe spracovávania osobných údajov v NBS nájdete na našej webovej stránke Ochrana osobných údajov.

» Identifikačné údaje a čísla účtov

» Doručovanie podaní v elektronickej podobe