Člen bankovej rady

Karol Mrva

Dátum narodenia: 14. október 1958
Miesto narodenia: Pusté Úľany
Začiatok funkčného obdobia: 2. jún 2017
Koniec funkčného obdobia: 2. jún 2023


VzdelaniePracovné skúsenostiIné

Vzdelanie

  Univerzita Komenského v Bratislave, Matematicko-fyzikálna fakulta
doktor prírodovedy (RNDr.)

Profesijný životopis

od 2. 6. 2017 člen Bankovej rady NBS, od 1. 7. 2018 výkonný riaditeľ pre riadenie rizika, vysporiadanie bankových operácií, platobné systémy a peňažnú hotovosť Národnej banky Slovenska
od 1.4. 2018 predseda Rady fondu ochrany vkladov
2010 – 2018 alternát guvernéra NBS v ECB
2003 – 2011 člen bankových rád Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu a Medzinárodnej investičnej banky
2000 – 2017 člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska (1. 12. 2000 – 30. 11. 2006, 10. 1. 2007 – 10. 1. 2012 a 1. 6. 2012 - 1. 6. 2017)
1996 – 2000 predseda Rady fondu ochrany vkladov
od februára 1996 vrchný riaditeľ Obchodno-devízového úseku Národnej banky Slovenska
od októbra 1992 Ústredie Štátnej banky Československej pre SR v Bratislave
1991 – 1992 Ústredie Štátnej banky Československej (ŠBČS) v Prahe (správa devízových rezerv)
1984 – 1991 Tesla Piešťany, Datasystém Žilina, VUMAT Žilina

Iné

Karol Mrva je predsedom Rady fondu ochrany vkladov, podpredsedom Rady pre riešenie krízových situácií, členom Stáleho riadiaceho výboru pre otázky finančnej stability a pre riešenie kríz finančného trhu, členom Výboru pre SEPA a členom High-level Group pre trhové infraštruktúry Eurosystému.

Karol Mrva hovorí aktívne po anglicky, pasívne po nemecky a po rusky.