Banková rada NBS

Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada NBS.

Banková rada NBS určuje najmä:

  • zásady postupu Národnej banky Slovenska a jej organizačných zložiek pri uskutočňovaní spoločnej európskej menovej politiky podľa osobitných predpisov a pravidiel platných pre spoločnú európsku menovú politiku,
  • zásady výkonu a organizáciu výkonu dohľadu nad finančným trhom a vo veciach dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska.

Banková rada má v súčasnosti piatich členov, ktorými sú guvernér, jeden viceguvernér a traja ďalší členovia.
Guvernéra a viceguvernérov vymenúva prezident Slovenskej republiky, ostatných členov menuje vláda SR.

Predbežný rozpis rokovaní Bankovej rady NBS na rok 2017.

Členovia Bankovej rady NBS:

Ľuboš Pástor
                   Ľuboš Pástor

Bývalí guvernéri:

Ing. Ivan Šramko
Ing. Marián Jusko
Ing. Vladimír Masár
01.01.2005 – 11.01.2010
29.07.1999 – 31.12.2004
29.07.1993 – 28.07.1999


Bývalí členovia Bankovej rady NBS:

Ing. Štefan Králik
Ing. Viliam Ostrožlík, MBA
Ing. Gabriela Láni Sedláková
RNDr. Karol Mrva
 
Ing. Slavomír Šťastný, PhD., MBA
Mgr. Ľudovít Ódor
Ing. Martin Barto, CSc.
Ing. Ivan Šramko
Ing. Milena Koreňová
Ing. Peter Ševčovic
Ing. Elena Kohútiková, CSc.
Doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD.
Ing. Marián Jusko, CSc.
Ing. Ján Mathes
Prof. Ing. Jozef Košnár, DrSc.
Ing. Eugen Jurzyca
Ing. Jozef Magula
Ing. Jozef Mudrík
RNDr. Ing. Štefan Adamec, CSc.
Ing. Vladimír Masár
Doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.
Ing. Vladislav Bachár, CSc.
Ing. Marián Tkáč, CSc.
01.04.2009 – 01.04.2014
11.07.2007 – 11.07.2012 (viceguvernér)
01.06.2007 – 01.06.2012
10.01.2007 – 10.01.2012
01.12.2000 – 30.11.2006
01.01.2006 – 01.01.2011
01.01.2006 – 14.09.2010
01.12.2004 – 31.01.2010 (viceguvernér)
11.01.2002 – 11.01.2010 (do 31.12.2004 viceguvernér, od 1.1.2005 guvernér)
01.01.2005 – 01.01.2010
01.10.2004 – 01.10.2009
06.04.1994 – 27.03.2006 (od 28.3.2000 viceguvernérka)
01.10.2004 – 28.02.2006
01.01.1993 – 31.12.2004 (od 11.4.1994 viceguvernér, od 29.7.1999 guvernér)
01.01.1993 – 31.12.2004
01.12.2000 – 30.11.2004
01.12.2000 – 31.12.2001
04.02.1997 – 04.02.2001
23.05.1995 – 22.05.2001 (viceguvernér)
06.04.1994 – 05.01.1996
29.07.1993 – 28.07.1999 (guvernér)
01.01.1993 – 31.12.1996
01.01.1993 – 02.08.1994
01.01.1993 – 17.04.1994 (viceguvernér)