O NBS

Národná banka Slovenska je centrálnou bankou Slovenskej republiky.

Od 1. januára 2009 je Národná banka Slovenska súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny má prvotný cieľ udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. V rámci Eurosystému je úlohou Národnej banky Slovenska prispievať k zabezpečeniu:

  • menovej politiky
  • devízových operácií a devízových rezerv
  • vydávania eurových bankoviek a mincí
  • platobného styku
  • zberu a zostavovania štatistík
  • medzinárodnej spolupráce
  • vzájomnej spolupráce a podpore centrálnych bánk
  • finančnej stability v eurozóne

Ďalšou dôležitou úlohou Národnej banky Slovenska je výkon dohľadu nad finančným trhom.