Rýchle komentáre

Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm).

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
21.05.2020 1194.Miera evidovanej nezamestnanosti: V apríli nezamestnanosť vzrástla historicky najvyšším tempom Zobraziť
15.05.2020 1193.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Ekonomika výrazne klesla a pracovných miest ubúda Zobraziť
14.05.2020 1192.Inflácia: Inflácia v apríli spomalila vďaka pádu cien ropy Zobraziť
07.05.2020 1191.Verejné financie: EK v dôsledku pandémie výrazne zhoršuje deficit verejných financií Slovenska Zobraziť
06.05.2020 1190.Prognózy iných inštitúcií: Európska komisia: Hlboká recesia, neisté oživenie Zobraziť
05.05.2020 1189.Ceny nehnuteľností: Ceny bývania pokračovali v 1. štvrťroku 2020 v dynamickom raste Zobraziť
22.04.2020 1188.Verejné financie: Cieľ vyrovnanej bilancie sa nenaplnil, dlh na hranici dlhovej brzdy Zobraziť
20.04.2020 1187.Miera evidovanej nezamestnanosti: V marci sa koronavírus prejavil v obmedzení náborov zamestnancov Zobraziť
17.04.2020 1186.Finančné účty: K zvýšeniu zadlženia domácej ekonomiky prispeli najmä nefinančné podniky a vláda Zobraziť
15.04.2020 1085.Inflácia: Inflácia v marci spadla na 2,3 % Zobraziť
20.03.2020 1084.Miera evidovanej nezamestnanosti: Februárová nezamestnanosť prakticky bez zmeny Zobraziť
13.03.2020 1083.Inflácia: Inflácia aj vo februári 3 %. Spomalenie je na obzore. Zobraziť
20.02.2020 1082.Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť v novom roku zatiaľ bez zmeny Zobraziť
14.02.2020 1081.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Ekonomika zrýchlila dynamiku, ale pracovné miesta pribúdali v pomalšom tempe Zobraziť
14.02.2020 1080.Inflácia: Inflácia v januári 3 %. Ceny potravín rástli medzimesačne najviac od roku 1997 Zobraziť
04.02.2020 1079.Ceny nehnuteľností: Ceny bývania rástli v roku 2019 najrýchlejšie od roku 2008 Zobraziť
20.01.2020 1078.Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku nepatrne klesla Zobraziť
14.01.2020 1077.Inflácia: Inflácia v decembri 3 %. Priemerná inflácia v roku 2019 dosiahla 2,7 %. Zobraziť
10.01.2020 1076.Finančné účty: Štvrťročné finančné účty za 3.Q.2019: K zníženiu zadlženia domácej ekonomiky prispeli sektory finančných inštitúcií a sektor domácností Zobraziť
20.12.2019 1075.Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť sa nemení a je naďalej historicky najnižšia Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10