Rýchle komentáre

Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm).

Kalendár publikovania rýchlych komentárov


Dátum Názov Príloha
20.11.2020 1216.Miera evidovanej nezamestnanosti: Októbrová stagnácia, avšak vysoký prílev zo zamestnania Zobraziť
13.11.2020 1215.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Flash odhad HDP a zamestnanosti: Ekonomika sa oživila výraznejšie, ako sa očakávalo, pracovných miest však ubudlo Zobraziť
12.11.2020 1214.Inflácia: V októbri inflácia dočasne mierne zrýchlila Zobraziť
06.11.2020 1213.Prognózy iných inštitúcií: Jesenná ekonomická prognóza EK: Prerušenie oživenia Zobraziť
03.11.2020 1212.Ceny nehnuteľností: Vývoj na realitnom trhu si udržuje tempo z predchádzajúceho štvrťroka Zobraziť
22.10.2020 1211.Verejné financie: Deficit za rok 2019 sa zvýšil na 1,4% HDP, dlh prekročil prvé sankčné pásmo Zobraziť
20.10.2020 1210.Miera evidovanej nezamestnanosti: Septembrový pokles nezamestnanosti, vysoký počet umiestnení na trhu práce Zobraziť
16.10.2020 1209.Finančné účty: Štvrťročné finančné účty za 2.Q.2020: K zvýšeniu zadlženia domácej ekonomiky prispel predovšetkým sektor verejnej správy Zobraziť
14.10.2020 1208.Prognózy iných inštitúcií: Ekonomický výhľad MMF, Október 2020: Dlhý a náročný výstup Zobraziť
14.10.2020 1207.Inflácia: Ceny v septembri medziročne rástli o 1,4 % Zobraziť
18.09.2020 1206.Miera evidovanej nezamestnanosti: V auguste stagnácia v miere nezamestnanosti, prítok uchádzačov sa stabilizoval Zobraziť
14.09.2020 1205.Inflácia: Rast cien sa aj v auguste zmierňoval Zobraziť
20.08.2020 1204.Miera evidovanej nezamestnanosti: V júli vzrástla miera nezamestnanosti, bol za tým najmä priemysel. Zobraziť
14.08.2020 1203.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Historický pokles ekonomickej aktivity a pracovných miest Zobraziť
13.08.2020 1202.Inflácia: Inflácia v júli spomalila na 1,7 %. Zobraziť
04.08.2020 1201.Ceny nehnuteľností: Realitný trh sa vzďaľuje vývoju vo zvyšku ekonomiky Zobraziť
20.07.2020 1200.Miera evidovanej nezamestnanosti: V júni narástol počet nezamestnaných, tempo nárastu je opäť miernejšie. Zobraziť
17.07.2020 1199.Finančné účty: K zvýšeniu zadlženia domácej ekonomiky prispeli všetky sektory, okrem sektora finančných inštitúcií Zobraziť
14.07.2020 1198.Inflácia: Inflácia v júni spomalila vďaka poklesu cien potravín. Zobraziť
19.06.2020 1197.Miera evidovanej nezamestnanosti: Počet nezamestnaných vzrástol aj v máji, avšak už miernejším tempom. Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10