Rýchle komentáre

Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm).

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
12.12.2019 1072.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Trh práce slabne Zobraziť
10.12.2019 1071.Priemyselná a stavebná produkcia: Pokles priemyslu sa v októbri prehĺbil Zobraziť
10.12.2019 1070.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v decembri druhý mesiac v rade výrazné zlepšenie Zobraziť
09.12.2019 1069.Zahraničný obchod: V októbri sa zlepšila bilancia obchodovania so zahraničím Zobraziť
05.12.2019 1068.Hrubý domáci produkt: Ďalšie spomaľovanie rastu ekonomiky, najmä vplyvom zhoršujúceho sa zahraničného dopytu Zobraziť
05.12.2019 1067.Zahraničný obchod: Revízia najviac zmenila pohľad na cezhraničné toky Slovenska so Spojeným kráľovstvom Zobraziť
05.12.2019 1066.Zamestnanosť, nezamestnanosť a mzdy: Mzda aj napriek spomaleniu rástla pomerne dynamicky. Zamestnanosť naďalej pribrzďuje Zobraziť
29.11.2019 1065.Úvery a vklady: V októbri vzrástli vklady podnikov Zobraziť
28.11.2019 1064.Indikátor ekonomického sentimentu SR: Novembrová ekonomická nálada plná optimizmu Zobraziť
26.11.2019 1063.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo ekonomickej klímy Nemecka sa v novembri mierne zlepšil Zobraziť
21.11.2019 1062.Prognózy iných inštitúcií: OECD: Ďalšie spomalenie rastu vo svete aj eurozóne Zobraziť
21.11.2019 1061.Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť sa naďalej výrazne nemení. Dynamika vývoja na trhu práce je menej priaznivá Zobraziť
14.11.2019 1060.Inflácia: Inflácia spomalila, ale je vyššia, ako sa čakalo Zobraziť
14.11.2019 1059.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Ekonomika opäť spomaľuje a s ňou aj zamestnanosť. Zobraziť
12.11.2019 1058.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v novembri zaznamenal výrazné zlepšenie Zobraziť
11.11.2019 1057.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Trh práce pokračuje v spomaľovaní Zobraziť
11.11.2019 1056.Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel klesal aj v septembri. Nedarí sa výrobe malých a luxusných áut Zobraziť
08.11.2019 1055.Zahraničný obchod: Export v 3. štvrťroku 2019 poklesol Zobraziť
08.11.2019 1054.Verejné financie: EK zhoršuje výhľad deficitu verejných financií Zobraziť
07.11.2019 1053.Prognózy iných inštitúcií: Európska komisia: Európu čaká dlhšie obdobie pomalšieho rastu a nízkej inflácie Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10