Rýchle komentáre

Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm).

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
17.10.2017 748.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v októbri mierne vzrástol Zobraziť
13.10.2017 747.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Rast zamestnanosti o niečo miernejší. Mzdy mieria opäť vyššie Zobraziť
13.10.2017 746.Inflácia: V septembri mlieko a maslo posunuli infláciu mierne nahor Zobraziť
12.10.2017 745.Priemyselná a stavebná produkcia: V auguste nastala korekcia aj v priemysle Zobraziť
11.10.2017 744.Verejné financie: IMF v októbrovej predikcii zlepšuje výhľad deficitu na celom horizonte až do roku 2022. Zobraziť
11.10.2017 743.Prognózy iných inštitúcií: Medzinárodný menový fond: Zvýšenie očakávaného rastu globálnej ekonomiky aj eurozóny Zobraziť
09.10.2017 742.Zahraničný obchod: Augustový export v znamení viacerých priaznivých korekcií Zobraziť
29.09.2017 741.Úvery a vklady: V auguste rástli úvery aj vklady v obidvoch sektoroch Zobraziť
28.09.2017 740.Indikátor ekonomického sentimentu SR: Dôvera v slovenskú ekonomiku v septembri najvyššia za posledných takmer desať rokov Zobraziť
25.09.2017 739.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo index ekonomickej klímy Nemecka klesol Zobraziť
20.09.2017 738.Miera evidovanej nezamestnanosti: V auguste klesol počet dlhodobo aj krátkodobo nezamestnaných Zobraziť
19.09.2017 737.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v septembri výrazne vzrástol Zobraziť
14.09.2017 736.Inflácia: V auguste pokračovalo zrýchľovanie inflácie Zobraziť
13.09.2017 735.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Rast zamestnanosti podporený aj stavebníctvom. Mzdy spomalili, avšak fundamenty smerujú nahor Zobraziť
11.09.2017 734.Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel medzikvartálne opäť klesal Zobraziť
08.09.2017 733.Zahraničný obchod: Export v júli poklesol Zobraziť
05.09.2017 732.Zamestnanosť, nezamestnanosť a mzdy: Zamestnanosť naďalej dynamicky rástla. Mzdy podľa očakávaní akcelerovali Zobraziť
05.09.2017 731.Hrubý domáci produkt: Slovenská ekonomika v 2. štvrťroku 2017 pokračovala v nastúpenom rastovom trende aj pri slabších investíciách Zobraziť
31.08.2017 730.Úvery a vklady: V júli sa rast úverov nepatrne spomalil a rast vkladov sa takmer zastavil. Zobraziť
30.08.2017 729.Indikátor ekonomického sentimentu SR: Za augustovým posilnením dôvery najmä výraznejší optimizmus v priemysle Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10