Rýchle komentáre

Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm).

Kalendár publikovania rýchlych komentárov


Dátum Názov Príloha
22.02.2021 1226.Miera evidovanej nezamestnanosti: Trh práce sa vrátil naspäť do roku 2017 Zobraziť
16.02.2021 1225.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Druhá vlna pandémie zastavila rýchle dobiehanie strát Zobraziť
15.02.2021 1224.Inflácia: V januári inflácia spomalila vďaka regulovaným cenám energií Zobraziť
15.02.2021 1224.Inflácia: V januári inflácia spomalila vďaka regulovaným cenám energií Zobraziť
01.02.2021 1223.Ceny nehnuteľností: Rok 2020 sa končí výrazným rastom cien nehnuteľností v hlavnom meste Zobraziť
21.01.2021 1222.Miera evidovanej nezamestnanosti: Druhá vlna pandémie zvyšuje počty ľudí bez práce Zobraziť
18.01.2021 1221.Finančné účty: Štvrťročné finančné účty za 3.Q.2020: K zníženiu zadlženia domácej ekonomiky neprispel iba sektor verejnej správy. Zobraziť
14.01.2021 1220.Inflácia: V decembri bola inflácia mierne vyššia ako očakávania Zobraziť
14.01.2021 1220.Inflácia: V decembri bola inflácia mierne vyššia ako očakávania Zobraziť
18.12.2020 1219.Miera evidovanej nezamestnanosti: Slabý novembrový rast, dopad druhej vlny pandémie zatiaľ mierny Zobraziť
14.12.2020 1218.Inflácia: V novembri inflácia mierne spomalila Zobraziť
14.12.2020 1218.Inflácia: V novembri inflácia mierne spomalila Zobraziť
11.12.2020 1217.Verejné financie: Rozpočtovaný schodok vo financiách štátu sa zďaleka nenaplní Zobraziť
20.11.2020 1216.Miera evidovanej nezamestnanosti: Októbrová stagnácia, avšak vysoký prílev zo zamestnania Zobraziť
13.11.2020 1215.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Flash odhad HDP a zamestnanosti: Ekonomika sa oživila výraznejšie, ako sa očakávalo, pracovných miest však ubudlo Zobraziť
12.11.2020 1214.Inflácia: V októbri inflácia dočasne mierne zrýchlila Zobraziť
12.11.2020 1214.Inflácia: V októbri inflácia dočasne mierne zrýchlila Zobraziť
06.11.2020 1213.Prognózy iných inštitúcií: Jesenná ekonomická prognóza EK: Prerušenie oživenia Zobraziť
03.11.2020 1212.Ceny nehnuteľností: Vývoj na realitnom trhu si udržuje tempo z predchádzajúceho štvrťroka Zobraziť
22.10.2020 1211.Verejné financie: Deficit za rok 2019 sa zvýšil na 1,4% HDP, dlh prekročil prvé sankčné pásmo Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10