Rýchle komentáre

Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm).

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
13.11.2018 908.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v novembri nepatrne vzrástol Zobraziť
09.11.2018 907.Priemyselná a stavebná produkcia: V treťom štvrťroku priemysel spomalil, stavebníctvo rástlo Zobraziť
09.11.2018 906.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: September naznačuje stabilný rast zamestnanosti a miezd v treťom štvrťroku Zobraziť
09.11.2018 905.Prognózy iných inštitúcií: Európska komisia: Jesenná predikcia prináša spomaľovanie rastu eurozóny v prostredí veľkej neistoty Zobraziť
08.11.2018 904.Verejné financie: Podľa prognózy EK pro-cyklická fiškálna politika vo väčšine krajín eurozóny Zobraziť
07.11.2018 903.Zahraničný obchod: September ukončil výsledky 3. štvrťroka pod úrovňou predchádzajúceho štvrťroka Zobraziť
02.11.2018 902.Ceny nehnuteľností: Medziročný rast priemernej ceny bývania spomalil aj v 3. štvrťroku 2018 napriek zrýchleniu rastu cien domov Zobraziť
31.10.2018 901.Indikátor ekonomického sentimentu SR: Pokles indikátora sa v októbri zastavil Zobraziť
26.10.2018 900.Úvery a vklady: Dopyt domácností po úveroch zostal silný aj v septembri Zobraziť
25.10.2018 899.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo ekonomickej klímy Nemecka v októbri opäť mierne klesol Zobraziť
23.10.2018 898.Verejné financie: Lepšie podnikové dane za rok 2017 znížili fiškálny deficit na 0,8% HDP Zobraziť
23.10.2018 897.Zamestnanosť, nezamestnanosť a mzdy: Nowcasting vývoja trhu práce: Vysvetlenie nowcastingu zamestnanosti a miezd v Mesačnom bulletine NBS Zobraziť
19.10.2018 896.Miera evidovanej nezamestnanosti: V septembri klesla miera nezamestnanosti výraznejšie. Zobraziť
16.10.2018 895.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v októbri prudko klesol Zobraziť
16.10.2018 894.Finančné účty: Štvrťročné finančné účty za 2.Q. 2018: K zvýšeniu zadlženia domácej ekonomiky prispela vláda, aj nefinančné podniky Zobraziť
15.10.2018 893.Inflácia: v septembri inflácia mierne spomalila na 2,7 % Zobraziť
12.10.2018 892.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Zamestnanosť opäť zrýchlila. Rast mzdy stále na vysokej dynamike Zobraziť
11.10.2018 891.Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel opäť rástol, stavebníctvo si udržalo pozitívny trend. Zobraziť
09.10.2018 890.Prognózy iných inštitúcií: Medzinárodný menový fond: Zníženie očakávaného rastu globálnej ekonomiky aj eurozóny, prevládajú negatívne riziká Zobraziť
09.10.2018 889.Zahraničný obchod: Export v auguste poklesol Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10