Rýchle komentáre

Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm).

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
15.02.2019 947.Inflácia: Inflácia v januári zrýchlila, ale zaostala za očakávaniami Zobraziť
14.02.2019 946.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Slovenská ekonomika v závere roka výraznejšie spomalila Zobraziť
11.02.2019 945.Priemyselná a stavebná produkcia: V závere roka sa priemysel oslabil, stavebníctvo rástlo Zobraziť
11.02.2019 944.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Zamestnanosť a mzdy v decembri spomalili tempo rastu Zobraziť
08.02.2019 943.Zahraničný obchod: Decembrový vývoz bol silný; celý rok 2018 ťahali automobilky Zobraziť
07.02.2019 942.Prognózy iných inštitúcií: Európska komisia: Slabý záver minulého roka priniesol výrazné zníženie prognózy rastu eurozóny Zobraziť
06.02.2019 941.Zahraničný obchod: Náklady tvrdého Brexitu pre slovenských exportérov a importérov Zobraziť
05.02.2019 940.Ceny nehnuteľností: Rast priemernej ceny bývania na konci roku 2018 zrýchlil hlavne kvôli dynamicky rastúcim cenám bytov Zobraziť
31.01.2019 939.Úvery a vklady: Koncom roka pozitívny vývoj v úverovaní firiem Zobraziť
30.01.2019 938.Indikátor ekonomického sentimentu SR: V januári ekonomická nálada na Slovensku poklesla Zobraziť
25.01.2019 937.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo ekonomickej klímy Nemecka v januári – značný prepad Zobraziť
22.01.2019 936.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v januári vzrástol, avšak súčasná situácia sa zhoršuje Zobraziť
21.01.2019 935.Prognózy iných inštitúcií: Medzinárodný menový fond: Ekonomika eurozóny postupne stráca na sile Zobraziť
21.01.2019 934.Miera evidovanej nezamestnanosti: V decembri nezamestnanosť klesla výraznejšie Zobraziť
16.01.2019 933.Finančné účty: Štvrťročné finančné účty za 3.Q.2018: K zvýšeniu zadlženia domácej ekonomiky prispela vláda, finančné aj nefinančné podniky Zobraziť
15.01.2019 932.Inflácia: Inflácia v decembri spomalila vplyvom cien ropy a leteniek Zobraziť
14.01.2019 931.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Zamestnanosť v novembri nezmenená, mzda spomalila. Zobraziť
10.01.2019 930.Priemyselná a stavebná produkcia: V novembri produkciu tlmil najmä petrochemický priemysel. Automobilový priemysel bol výrazne revidovaný. Zobraziť
09.01.2019 929.Zahraničný obchod: Novembrový export poklesol, ale export áut naďalej rastie Zobraziť
08.01.2019 928.Indikátor ekonomického sentimentu SR: Ekonomická nálada v závere roka v znamení optimizmu Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10