Rýchle komentáre

Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm).

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
17.07.2018 862.Prognózy iných inštitúcií: Medzinárodný menový fond: Globálny rast ekonomiky sprevádzaný dávkou neistoty a slabší začiatok roka v eurozóne. Zobraziť
13.07.2018 860.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Májová mzda na raste pridala, zamestnanosť mierne spomalila Zobraziť
13.07.2018 859.Prognózy iných inštitúcií: Európska komisia: Letná predikcia reviduje výhľad rastu pre eurozónu. Protekcionizmus vyvoláva obavy. Zobraziť
13.07.2018 858.Inflácia: V júni inflácia 2,8 % v znamení rastu cien pohonných látok. Zobraziť
12.07.2018 857.Priemyselná a stavebná produkcia: V máji sa priemyslu darilo, stavebníctvu však nie. Zobraziť
10.07.2018 856.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v júli druhý mesiac v rade výrazne klesol Zobraziť
09.07.2018 855.Zahraničný obchod: Export v máji posilnil Zobraziť
29.06.2018 854.Úvery a vklady: V máji vklady klesali, rast úverov sa spomalil Zobraziť
28.06.2018 853.Indikátor ekonomického sentimentu SR: Júnový ekonomický sentiment ovplyvnili pochmúrnejšie podnikateľské nálady Zobraziť
25.06.2018 852.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo ekonomickej klímy Nemecka v júni klesol Zobraziť
19.06.2018 851.Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť v máji medzimesačne stagnovala Zobraziť
14.06.2018 850.Inflácia: v máji inflácia pristála na 2,6 % v dôsledku poklesu cien leteniek. Zobraziť
13.06.2018 849.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Zamestnanosť a mzda mierne ubrali na obrátkach Zobraziť
12.06.2018 848.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v júni výrazne klesol Zobraziť
11.06.2018 847.Priemyselná a stavebná produkcia: V apríli priemysel stagnoval Zobraziť
08.06.2018 846.Zahraničný obchod: Aprílové oslabenie zahraničnoobchodnej aktivity oproti marcu Zobraziť
07.06.2018 845.Hrubý domáci produkt: Stabilnou zložkou ekonomického rastu v 1. štvrťroku 2018 naďalej súkromná spotreba, dynamizujúcou zložkou investície Zobraziť
07.06.2018 844.Zamestnanosť, nezamestnanosť a mzdy: Zamestnanosť pokračuje v solídnom raste aj napriek miernemu spomaleniu. Mzdy potiahol priemysel aj verejný sektor. Zobraziť
31.05.2018 843.Úvery a vklady: V apríli rástli úvery aj vklady v obidvoch sektoroch Zobraziť
31.05.2018 842.Verejné financie: OECD mierne zlepšuje pohľad na deficitné hospodárenie Slovenska Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10