Rýchle komentáre

Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm).

Kalendár publikovania rýchlych komentárov


Dátum Názov Príloha
21.07.2021 1241.Miera evidovanej nezamestnanosti: V júni pokračoval pokles nezamestnanosti Zobraziť
14.07.2021 1239.Inflácia: Ceny vstupov naďalej zrýchľujú infláciu. Zobraziť
21.06.2021 1238.Miera evidovanej nezamestnanosti: V máji mierne klesol počet nezamestnaných Zobraziť
15.06.2021 1237.Inflácia: Ceny vstupov zrýchľujú infláciu Zobraziť
20.05.2021 1236.Miera evidovanej nezamestnanosti: Rast nezamestnanosti sa zastavil Zobraziť
18.05.2021 1235.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Silná vlna pandémie začiatkom roka spôsobila pokles ekonomiky Zobraziť
13.05.2021 1234.Inflácia: Bázický efekt v cenách pohonných látok zrýchlil infláciu Zobraziť
04.05.2021 1233.Ceny nehnuteľností: Na začiatku roku 2021 rastú najmä ceny rodinných domov Zobraziť
22.04.2021 1232.Verejné financie: Verejný dlh prvýkrát nad hranicou 60 % Zobraziť
21.04.2021 1231.Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť sa približuje k 9 % Zobraziť
19.04.2021 1230.Finančné účty: Štvrťročné finančné účty za 4.Q.2020: K zvýšeniu zadlženia domácej ekonomiky prispel najmä sektor verejnej správy Zobraziť
14.04.2021 1229.Inflácia: Zrýchlenie inflácie v marci v znamení benzínu a cigariet Zobraziť
22.03.2021 1228.Miera evidovanej nezamestnanosti: Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť kontinuálne rastie od septembra Zobraziť
15.03.2021 1227.Inflácia: K miernemu zrýchleniu inflácie vo februári prispela ropa Zobraziť
22.02.2021 1226.Miera evidovanej nezamestnanosti: Trh práce sa vrátil naspäť do roku 2017 Zobraziť
16.02.2021 1225.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Druhá vlna pandémie zastavila rýchle dobiehanie strát Zobraziť
15.02.2021 1224.Inflácia: V januári inflácia spomalila vďaka regulovaným cenám energií Zobraziť
01.02.2021 1223.Ceny nehnuteľností: Rok 2020 sa končí výrazným rastom cien nehnuteľností v hlavnom meste Zobraziť
21.01.2021 1222.Miera evidovanej nezamestnanosti: Druhá vlna pandémie zvyšuje počty ľudí bez práce Zobraziť
18.01.2021 1221.Finančné účty: Štvrťročné finančné účty za 3.Q.2020: K zníženiu zadlženia domácej ekonomiky neprispel iba sektor verejnej správy. Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10