Rýchle komentáre

Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm).

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
07.12.2018 920.Zahraničný obchod: Export v októbri poklesol napriek exportnej aktivite automobiliek Zobraziť
07.12.2018 919.Zamestnanosť, nezamestnanosť a mzdy: Rast zamestnanosti sa v treťom štvrťroku podľa očakávaní zmiernil. Mzdy taktiež spomalili ale naďalej dosahujú pomerne solídne tempo rastu. Zobraziť
07.12.2018 918.Hrubý domáci produkt: Spotrebiteľský dopyt podporil rast ekonomiky. V investíciách negatívny efekt v sektore autopriemyslu Zobraziť
30.11.2018 917.Úvery a vklady: V októbri výrazný rast dopytu podnikov po úveroch Zobraziť
29.11.2018 916.Indikátor ekonomického sentimentu SR: V novembri oslabenie ekonomickej dôvery Zobraziť
26.11.2018 915.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo ekonomickej klímy Nemecka v novembri klesol tretí mesiac v rade Zobraziť
23.11.2018 914.Verejné financie: EK hodnotí rozpočet Slovenska v širšom súlade s pravidlami Paktu stability a rastu Zobraziť
22.11.2018 913.Verejné financie: OECD mierne zhoršuje odhad deficitu Slovenska na rok 2019 Zobraziť
21.11.2018 912.Prognózy iných inštitúcií: Globálny rast spomaľuje. Eurozóna a Slovensko spolu s ním Zobraziť
20.11.2018 911.Miera evidovanej nezamestnanosti: Počet nezamestnaných pokračoval v klesajúcom trende aj v októbri Zobraziť
14.11.2018 910.Inflácia: v októbri inflácia pokračuje v dočasnom spomaľovaní vďaka potravinám Zobraziť
14.11.2018 909.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Zrýchlenie rastu slovenskej ekonomiky a naďalej solídny rast zamestnanosti Zobraziť
13.11.2018 908.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v novembri nepatrne vzrástol Zobraziť
09.11.2018 907.Priemyselná a stavebná produkcia: V treťom štvrťroku priemysel spomalil, stavebníctvo rástlo Zobraziť
09.11.2018 906.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: September naznačuje stabilný rast zamestnanosti a miezd v treťom štvrťroku Zobraziť
09.11.2018 905.Prognózy iných inštitúcií: Európska komisia: Jesenná predikcia prináša spomaľovanie rastu eurozóny v prostredí veľkej neistoty Zobraziť
08.11.2018 904.Verejné financie: Podľa prognózy EK pro-cyklická fiškálna politika vo väčšine krajín eurozóny Zobraziť
07.11.2018 903.Zahraničný obchod: September ukončil výsledky 3. štvrťroka pod úrovňou predchádzajúceho štvrťroka Zobraziť
02.11.2018 902.Ceny nehnuteľností: Medziročný rast priemernej ceny bývania spomalil aj v 3. štvrťroku 2018 napriek zrýchleniu rastu cien domov Zobraziť
31.10.2018 901.Indikátor ekonomického sentimentu SR: Pokles indikátora sa v októbri zastavil Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10