Rýchle komentáre

Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm).

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
16.04.2019 971.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v apríli návrat do kladných hodnôt Zobraziť
15.04.2019 970.Inflácia: Inflácia v marci zrýchlila Zobraziť
12.04.2019 969.Zahraničný obchod: Rýchly grafický pohľad na heterogenitu či skôr homogenitu firiem obchodujúcich so Spojeným kráľovstvom Zobraziť
12.04.2019 968.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Zamestnanosť vo februári mierne zrýchlila, mzda naopak spomalila tempo rastu Zobraziť
11.04.2019 967.Verejné financie: IMF zlepšuje výhľad bilancie na celom horizonte až do roku 2024 Zobraziť
10.04.2019 966.Prognózy iných inštitúcií: Medzinárodný menový fond: Ochladenie globálnej ekonomiky Zobraziť
10.04.2019 965.Priemyselná a stavebná produkcia: Vo februári sa priemysel spomalil, stavebníctvu sa darilo Zobraziť
09.04.2019 964.Zahraničný obchod: Export vo februári medzimesačne poklesol Zobraziť
29.03.2019 963.Úvery a vklady: Vysoký apetít firiem po úveroch pokračuje. Zobraziť
28.03.2019 962.Indikátor ekonomického sentimentu SR: V marci sa ekonomický sentiment zhoršil Zobraziť
25.03.2019 961.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo ekonomickej klímy Nemecka v marci – rast po šiestich mesiacoch Zobraziť
21.03.2019 960.Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť vo februári mierne klesla, ale pomalšie ako v minulom roku Zobraziť
19.03.2019 959.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v marci vzrástol Zobraziť
14.03.2019 958.Inflácia: Inflácia vo februári zaostala za očakávaniami Zobraziť
13.03.2019 957.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Zamestnanosť v januári spomalila, mzda naopak zrýchlila tempo rastu Zobraziť
11.03.2019 956.Priemyselná a stavebná produkcia: V úvode nového roka sa priemyslu darilo Zobraziť
11.03.2019 955.Zahraničný obchod: Export áut zo Slovenska v januári opäť silnejší Zobraziť
07.03.2019 954.Zamestnanosť, nezamestnanosť a mzdy: Rast zamestnanosti a mzdy sa vo štvrtom štvrťroku mierne spomalil. Zobraziť
07.03.2019 953.Hrubý domáci produkt: Ekonomický rast spomalil vplyvom negatívneho čistého exportu. Zobraziť
04.03.2019 952.Úvery a vklady: Začiatkom roka klesajú firmám vklady, ale čerpajú úvery. Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10