Makroekonomická databáza

Vstup do databázy

Makroekonomická databáza slúžila na interné účely niektorých odborných útvarov NBS s cieľom vytvoriť spoločnú pracovnú platformu a centralizovať analytické časové rady v čo najdetailnejšej štruktúre. Teraz ju môže využívať aj širšia verejnosť.

Pripomienky, resp. podnety k makroekonomickej databáze (prehodnocujú sa v pravidelných cykloch) je možné zasielať na adresu makroekonomickadatabaza[at]nbs.sk.

Databáza je rozdelená do ôsmich zvoliteľných základných oblastí makroekonomických ukazovateľov: HDP, trh práce, ceny, verejný sektor, platobná bilancia, externé prostredie, mesačné ukazovatele a finančný trh.

Kvôli vyššiemu komfortu a zohľadneniu rôznych potrieb užívateľov je databáza konštruovaná v dvoch podobách: v stromovej štruktúre a cez dátový filter. V obidvoch prípadoch sú zvolené údaje prezentované v tabuľkovej a grafickej podobe a dajú sa stiahnuť do dátového formátu.

Databáza bola z dôvodu pôvodného interného analyticko-prognostického využitia navrhnutá v excelovskom prostredí a v anglickom jazyku sú použité rôzne pracovné skratky (ich zoznam je ďalej uvedený).

Od 1. januára 2020 databáza za externé prostredie nie je aktualizovaná, s výnimkou databázy výmenných kurzov. Údaje je možné získať zo stránok zdrojových inštitúcií (Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, ECB: http://sdw.ecb.europa.eu/, European Commission: https://ec.europa.eu/info/economic-and-financial-affairs-website-notice-users_en, Ifo Institute: https://www.ifo.de/, ZEW: https://www.zew.de/, Federal Reserve System: https://www.federalreserve.gov/, U. S. Bureau of Labour Statistics: https://www.bls.gov/, Bureau of Economic Analysis: https://www.bea.gov/data, IMF: www.imf.org, OECD: http://www.oecd.org/ )