Makroekonomická databáza

Makroekonomická databáza slúžila na interné účely niektorých odborných útvarov NBS s cieľom vytvoriť spoločnú pracovnú platformu a centralizovať analytické časové rady v čo najdetailnejšej štruktúre. Teraz ju môže využívať aj širšia verejnosť.

Pripomienky, resp. podnety k makroekonomickej databáze (prehodnocujú sa v pravidelných cykloch) je možné zasielať na adresu makroekonomickadatabaza[at]nbs.sk.

Databáza je rozdelená do ôsmich zvoliteľných základných oblastí makroekonomických ukazovateľov: HDP, trh práce, ceny, verejný sektor, platobná bilancia, externé prostredie, mesačné ukazovatele a finančný trh.

Kvôli vyššiemu komfortu a zohľadneniu rôznych potrieb užívateľov je databáza konštruovaná v dvoch podobách: v stromovej štruktúre a cez dátový filter. V obidvoch prípadoch sú zvolené údaje prezentované v tabuľkovej a grafickej podobe a dajú sa stiahnuť do dátového formátu.

Databáza bola z dôvodu pôvodného interného analyticko-prognostického využitia navrhnutá v excelovskom prostredí a v anglickom jazyku sú použité rôzne pracovné skratky (ich zoznam je ďalej uvedený).


Vstup do databázy