Komentáre

Rýchle komentáre

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
21.03.2019 960.Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť vo februári mierne klesla, ale pomalšie ako v minulom roku Zobraziť
19.03.2019 959.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v marci vzrástol Zobraziť
14.03.2019 958.Inflácia: Inflácia vo februári zaostala za očakávaniami Zobraziť
13.03.2019 957.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Zamestnanosť v januári spomalila, mzda naopak zrýchlila tempo rastu Zobraziť
11.03.2019 956.Priemyselná a stavebná produkcia: V úvode nového roka sa priemyslu darilo Zobraziť

Archív rýchlych komentárov

Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
29.01.2019 Zaobídeme sa bez 1 a 2-centových mincí? Zobraziť
27.12.2018 Vyhodnotenie prínosov eura – po 10 rokoch Zobraziť
21.12.2018 The effect of Brexit on the Slovak foreign trade Zobraziť
18.12.2018 Model predikcie vývoja spotrebiteľských cien elektriky Zobraziť
18.12.2018 Model predikcie vývoja spotrebiteľských cien plynu Zobraziť

Archív analytických komentárov

V rámci komentovania medzikvartálneho a medzimesačného vývoja  analytici NBS pracujú s očistenými časovými radmi. Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom.