Komentáre

Rýchle komentáre

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
13.09.2019 1032.Inflácia: Inflácia rýchlejšia, ako sa čakalo, najmä pre potraviny Zobraziť
12.09.2019 1031.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Mzda čiastočne skorigovala jej pomalý rast z predchádzajúceho mesiaca. Zamestnanosť spomalila. Zobraziť
10.09.2019 1030.Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel skorigoval negatívny vývoj, rástol však pomalšie Zobraziť
06.09.2019 1029.Zamestnanosť, nezamestnanosť a mzdy: Mzda v druhom štvrťroku raketovo rástla, najmä vplyvom verejného sektora a služieb. Zamestnanosť spomalila Zobraziť
06.09.2019 1028.Zahraničný obchod: Export v júli poklesol Zobraziť

Archív rýchlych komentárov

Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
06.08.2019 Prečo sa opäť zvýšila úroveň proticyklického kapitálového vankúša Zobraziť
11.06.2019 Dlhodobé trendy vývoja slovenskej ekonomiky (do roku 2026) Zobraziť
03.04.2019 A note on statistical measures of underlying inflation Zobraziť
29.01.2019 Zaobídeme sa bez 1 a 2-centových mincí? Zobraziť
27.12.2018 Vyhodnotenie prínosov eura – po 10 rokoch Zobraziť

Archív analytických komentárov

V rámci komentovania medzikvartálneho a medzimesačného vývoja  analytici NBS pracujú s očistenými časovými radmi. Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom.