Komentáre

Rýchle komentáre

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
21.05.2020 1194.Miera evidovanej nezamestnanosti: V apríli nezamestnanosť vzrástla historicky najvyšším tempom Zobraziť
15.05.2020 1193.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Ekonomika výrazne klesla a pracovných miest ubúda Zobraziť
14.05.2020 1192.Inflácia: Inflácia v apríli spomalila vďaka pádu cien ropy Zobraziť
07.05.2020 1191.Verejné financie: EK v dôsledku pandémie výrazne zhoršuje deficit verejných financií Slovenska Zobraziť
06.05.2020 1190.Prognózy iných inštitúcií: Európska komisia: Hlboká recesia, neisté oživenie Zobraziť

Archív rýchlych komentárov

Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
04.05.2020 Ekonomické dôsledky uzavretia odvetví s intenzívnym osobným kontaktom Zobraziť
27.04.2020 Majú firmy finančné rezervy na prekonanie koronakrízy? Zobraziť
30.03.2020 Prehľad opatrení na zmierňovanie ekonomických následkov COVID 19 Zobraziť
27.03.2020 Majú slovenské domácnosti rezervy pred krízou? Zobraziť
02.03.2020 Príčiny a dôsledky záporných reálnych úrokov na Slovensku Zobraziť

Archív analytických komentárov

V rámci komentovania medzikvartálneho a medzimesačného vývoja  analytici NBS pracujú s očistenými časovými radmi. Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom.