Komentáre

Rýchle komentáre

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
20.01.2020 1078.Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku nepatrne klesla Zobraziť
14.01.2020 1077.Inflácia: Inflácia v decembri 3 %. Priemerná inflácia v roku 2019 dosiahla 2,7 %. Zobraziť
10.01.2020 1076.Finančné účty: Štvrťročné finančné účty za 3.Q.2019: K zníženiu zadlženia domácej ekonomiky prispeli sektory finančných inštitúcií a sektor domácností Zobraziť
20.12.2019 1075.Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť sa nemení a je naďalej historicky najnižšia Zobraziť
18.12.2019 1074.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo ekonomickej klímy Nemecka sa v decembri opäť zlepšil Zobraziť

Archív rýchlych komentárov

Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
07.01.2020 Mzda verzus kúpna sila v regiónoch Slovenska, vyššia mzda nezaručuje vyššiu kúpnu silu Zobraziť
17.12.2019 Revízia krátkodobého odhadu zložiek HDP (nowcasting spotreby, exportu a importu) Zobraziť
13.12.2019 Analýza konvergencie Slovenska: hlavné zistenia Zobraziť
13.12.2019 Factor Efficiency in CES Production Function Zobraziť
26.11.2019 Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022 Zobraziť

Archív analytických komentárov

V rámci komentovania medzikvartálneho a medzimesačného vývoja  analytici NBS pracujú s očistenými časovými radmi. Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom.