Komentáre

Rýchle komentáre

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
04.08.2020 1201.Ceny nehnuteľností: Realitný trh sa vzďaľuje vývoju vo zvyšku ekonomiky Zobraziť
20.07.2020 1200.Miera evidovanej nezamestnanosti: V júni narástol počet nezamestnaných, tempo nárastu je opäť miernejšie. Zobraziť
17.07.2020 1199.Finančné účty: K zvýšeniu zadlženia domácej ekonomiky prispeli všetky sektory, okrem sektora finančných inštitúcií Zobraziť
14.07.2020 1198.Inflácia: Inflácia v júni spomalila vďaka poklesu cien potravín. Zobraziť
19.06.2020 1197.Miera evidovanej nezamestnanosti: Počet nezamestnaných vzrástol aj v máji, avšak už miernejším tempom. Zobraziť

Archív rýchlych komentárov

Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
23.07.2020 „Skutočná“ inflácia počas pandémie Zobraziť
23.06.2020 Ekonomické vplyvy uvoľňovania opatrení súvisiacich s pandémiou Zobraziť
11.06.2020 Spotrebiteľské správanie slovenských domácností v čase pandémie Zobraziť
03.06.2020 Kto rýchlo pomáha, dvakrát pomáha Zobraziť
04.05.2020 Ekonomické dôsledky uzavretia odvetví s intenzívnym osobným kontaktom Zobraziť

Archív analytických komentárov

V rámci komentovania medzikvartálneho a medzimesačného vývoja  analytici NBS pracujú s očistenými časovými radmi. Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom.