Komentáre

Rýchle komentáre

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
21.01.2021 1222.Miera evidovanej nezamestnanosti: Druhá vlna pandémie zvyšuje počty ľudí bez práce Zobraziť
18.01.2021 1221.Finančné účty: Štvrťročné finančné účty za 3.Q.2020: K zníženiu zadlženia domácej ekonomiky neprispel iba sektor verejnej správy. Zobraziť
14.01.2021 1220.Inflácia: V decembri bola inflácia mierne vyššia ako očakávania Zobraziť
14.01.2021 1220.Inflácia: V decembri bola inflácia mierne vyššia ako očakávania Zobraziť
18.12.2020 1219.Miera evidovanej nezamestnanosti: Slabý novembrový rast, dopad druhej vlny pandémie zatiaľ mierny Zobraziť

Archív rýchlych komentárov

Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
22.01.2021 Budeme mať recesiu v tvare √ alebo W? Zobraziť
04.01.2021 Prieskum zadlžených domácností – výsledky šiestej vlny Zobraziť
09.12.2020 Prieskum zadlžených domácností – výsledky piatej vlny Zobraziť
02.12.2020 Vplyvy koronakrízy na rôzne generácie Zobraziť
27.11.2020 Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021-23 Zobraziť

Archív analytických komentárov

V rámci komentovania medzikvartálneho a medzimesačného vývoja  analytici NBS pracujú s očistenými časovými radmi. Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom. 

Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní rýchlych a analytických komentárov a ďalších publikácií prihláste sa do mailing listu NBS.