Komentáre

Rýchle komentáre

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
16.07.2019 1009.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v júli opäť pokles Zobraziť
15.07.2019 1008.Inflácia: Ropa zmierňuje júnovú infláciu Zobraziť
12.07.2019 1007.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Zamestnanosť v máji spomalila, mzda na raste pridala Zobraziť
10.07.2019 1006.Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel sa opäť spomalil. Slovensko vyrába viac automobilov s alternatívnym pohonom Zobraziť
10.07.2019 1005.Prognózy iných inštitúcií: Európska komisia: Letná predikcia reviduje rast mierne nadol Zobraziť

Archív rýchlych komentárov

Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
11.06.2019 Dlhodobé trendy vývoja slovenskej ekonomiky (do roku 2026) Zobraziť
03.04.2019 A note on statistical measures of underlying inflation Zobraziť
29.01.2019 Zaobídeme sa bez 1 a 2-centových mincí? Zobraziť
27.12.2018 Vyhodnotenie prínosov eura – po 10 rokoch Zobraziť
21.12.2018 The effect of Brexit on the Slovak foreign trade Zobraziť

Archív analytických komentárov

V rámci komentovania medzikvartálneho a medzimesačného vývoja  analytici NBS pracujú s očistenými časovými radmi. Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom.