Komentáre

Rýchle komentáre

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
14.04.2021 1229.Inflácia: Zrýchlenie inflácie v marci v znamení benzínu a cigariet Zobraziť
22.03.2021 1228.Miera evidovanej nezamestnanosti: Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť kontinuálne rastie od septembra Zobraziť
15.03.2021 1227.Inflácia: K miernemu zrýchleniu inflácie vo februári prispela ropa Zobraziť
22.02.2021 1226.Miera evidovanej nezamestnanosti: Trh práce sa vrátil naspäť do roku 2017 Zobraziť
16.02.2021 1225.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Druhá vlna pandémie zastavila rýchle dobiehanie strát Zobraziť

Archív rýchlych komentárov

Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
14.04.2021 Ohrozuje boj proti klimatickej zmene finančnú stabilitu? Zobraziť
06.04.2021 Kto pracuje v nedeľu? Zobraziť
01.04.2021 Odkaz Františka Hajnoviča Zobraziť
11.03.2021 Čo stojí za posilnením eura voči doláru v roku 2020? Zobraziť
10.03.2021 Aké výpadky tržieb spôsobuje pandémia a pandemické opatrenia? Zobraziť

Archív analytických komentárov

V rámci komentovania medzikvartálneho a medzimesačného vývoja  analytici NBS pracujú s očistenými časovými radmi. Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom. 

Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní rýchlych a analytických komentárov a ďalších publikácií prihláste sa do mailing listu NBS.