Komentáre

Rýchle komentáre

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
19.11.2021 1255.Miera evidovanej nezamestnanosti: Počet nezamestnaných klesá už siedmy mesiac v rade Zobraziť
16.11.2021 1254.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Ekonomiku potiahla vyššia spotreba domácností a zlepšila sa aj situácia na trhu práce Zobraziť
12.11.2021 1253.Inflácia: Inflácia je stále rýchlejšia Zobraziť
02.11.2021 1252.Ceny nehnuteľností: Rast cien nehnuteľností sa vracia k priemeru z posledných rokov Zobraziť
21.10.2021 1251.Verejné financie: Verejný dlh za rok 2020 tesne pod hranicou 60 % HDP Zobraziť

Archív rýchlych komentárov

Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
03.12.2021 Pandemická pomoc, produktivita a finančná situácia podnikov Zobraziť
23.11.2021 Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 - 2024 Zobraziť
12.11.2021 Charakteristiky úverov domácnostiam v prvom polroku 2021 Zobraziť
12.11.2021 Eurofondy: Nevyužitá šanca pomôcť ekonomike Zobraziť
21.09.2021 Ako vyzerá moderný fiškálny rámec v Európe? Zobraziť

Archív analytických komentárov

V rámci komentovania medzikvartálneho a medzimesačného vývoja  analytici NBS pracujú s očistenými časovými radmi. Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom. 

Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní rýchlych a analytických komentárov a ďalších publikácií prihláste sa do mailing listu NBS.