Komentáre

Rýchle komentáre

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
18.10.2017 749.Finančné účty: Štvrťročné finančné účty za 2.Q. 2017: K zníženiu zadlženia domácej ekonomiky prispeli sektory finančných inštitúcií a domácnosti Zobraziť
17.10.2017 748.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v októbri mierne vzrástol Zobraziť
13.10.2017 747.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Rast zamestnanosti o niečo miernejší. Mzdy mieria opäť vyššie Zobraziť
13.10.2017 746.Inflácia: V septembri mlieko a maslo posunuli infláciu mierne nahor Zobraziť
12.10.2017 745.Priemyselná a stavebná produkcia: V auguste nastala korekcia aj v priemysle Zobraziť

Archív rýchlych komentárov

Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
06.06.2017 Odhad zero-kupónovej výnosovej krivky pre Slovensko Zobraziť
25.04.2017 Nowcasting miezd Zobraziť
11.04.2017 Rozdelenie benefitov spoločného rozpočtu EÚ medzi členské štáty Zobraziť
12.04.2017 Ako sa eurofondy podieľajú na tvorbe HDP Zobraziť
07.04.2017 Fiškálne multiplikátory: prehľad literatúry, ich odhad pre SR Zobraziť

Archív analytických komentárov

V rámci komentovania medzikvartálneho a medzimesačného vývoja  analytici NBS pracujú s očistenými časovými radmi. Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom.