Komentáre

Rýchle komentáre

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
22.10.2020 1211.Verejné financie: Deficit za rok 2019 sa zvýšil na 1,4% HDP, dlh prekročil prvé sankčné pásmo Zobraziť
20.10.2020 1210.Miera evidovanej nezamestnanosti: Septembrový pokles nezamestnanosti, vysoký počet umiestnení na trhu práce Zobraziť
16.10.2020 1209.Finančné účty: Štvrťročné finančné účty za 2.Q.2020: K zvýšeniu zadlženia domácej ekonomiky prispel predovšetkým sektor verejnej správy Zobraziť
14.10.2020 1208.Prognózy iných inštitúcií: Ekonomický výhľad MMF, Október 2020: Dlhý a náročný výstup Zobraziť
14.10.2020 1207.Inflácia: Ceny v septembri medziročne rástli o 1,4 % Zobraziť

Archív rýchlych komentárov

Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
30.09.2020 Prieskum zadlžených domácností – výsledky druhej vlny Zobraziť
28.09.2020 Klimatické zmeny, riziko pre ekonomiku ale aj finančnú stabilitu Zobraziť
04.09.2020 Digital Currencies and Cross-border Policy Cooperation and Coordination Zobraziť
04.09.2020 New and Better Money – Future Digital Currencies Zobraziť
24.08.2020 Príbehy dopytových a ponukových kríz Zobraziť

Archív analytických komentárov

V rámci komentovania medzikvartálneho a medzimesačného vývoja  analytici NBS pracujú s očistenými časovými radmi. Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom. 

Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní rýchlych a analytických komentárov a ďalších publikácií prihláste sa do mailing listu NBS.