Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
20.12.2017 Fiškálne multiplikátory v Slovenskej ekonomike Zobraziť
28.11.2017 Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 -2020 Zobraziť
27.11.2017 Neefektívne rozdelenie výrobných zdrojov ako jeden z faktorov slabého vývoja produktivity na Slovensku Zobraziť
16.11.2017 Central bank balance sheets in the new normal Zobraziť
24.10.2017 Kedy sme v recesii? Zobraziť
06.06.2017 Odhad zero-kupónovej výnosovej krivky pre Slovensko Zobraziť
25.04.2017 Nowcasting miezd Zobraziť
11.04.2017 Rozdelenie benefitov spoločného rozpočtu EÚ medzi členské štáty Zobraziť
12.04.2017 Ako sa eurofondy podieľajú na tvorbe HDP Zobraziť
07.04.2017 Fiškálne multiplikátory: prehľad literatúry, ich odhad pre SR Zobraziť
01.02.2017 Kompozitný index na hodnotenie vývoja ceny bývania Zobraziť
18.01.2017 Domácnosti a finančný trh v SR Zobraziť
23.12.2016 Výsledky druhej vlny zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností v eurozóne Zobraziť
10.11.2016 Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 -2019 Zobraziť
29.06.2016 Čelí Slovensko realitnej bubline? Zobraziť
08.06.2016 BREXIT – ilustratívny prepočet dopadu na ekonomiku SR Zobraziť
31.05.2016 Program stability 2016 -2019 Zobraziť
19.05.2016 Využitie „Bridge“ rovníc na krátkodobé predikcie HDP eurozóny Zobraziť
02.05.2016 Nowcasting zamestnanosti Zobraziť
25.04.2016 Aký vplyv majú inflačné očakávania na dynamiku cien v SR? Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3