Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
28.11.2018 Starnutie obyvateľstva versus vek odchodu do dôchodku Zobraziť
20.11.2018 Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 - 2021 Zobraziť
25.09.2018 Putting new fan-charts into use Zobraziť
19.09.2018 Štedrých eurofondov pre Slovensko bude ubúdať Zobraziť
10.08.2018 Eurozóna: Stane sa napätá situácia na trhu práce impulzom pre infláciu? Zobraziť
13.07.2018 Alternatívy kompozitného indexu na hodnotenie vývoja cien bývania. Zobraziť
04.07.2018 Nowcasting celkovej inflácie - TIN Zobraziť
01.06.2018 Dobré časy zmenšujú ekonomické rozdiely medzi slovenskými krajmi. Zobraziť
23.03.2018 Stále ďaleko za najlepšími Zobraziť
20.12.2017 Fiškálne multiplikátory v Slovenskej ekonomike Zobraziť
28.11.2017 Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 -2020 Zobraziť
27.11.2017 Neefektívne rozdelenie výrobných zdrojov ako jeden z faktorov slabého vývoja produktivity na Slovensku Zobraziť
16.11.2017 Central bank balance sheets in the new normal Zobraziť
24.10.2017 Kedy sme v recesii? Zobraziť
06.06.2017 Odhad zero-kupónovej výnosovej krivky pre Slovensko Zobraziť
25.04.2017 Nowcasting miezd Zobraziť
11.04.2017 Rozdelenie benefitov spoločného rozpočtu EÚ medzi členské štáty Zobraziť
12.04.2017 Ako sa eurofondy podieľajú na tvorbe HDP Zobraziť
07.04.2017 Fiškálne multiplikátory: prehľad literatúry, ich odhad pre SR Zobraziť
01.02.2017 Kompozitný index na hodnotenie vývoja ceny bývania Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3