Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
30.03.2020 Prehľad opatrení na zmierňovanie ekonomických následkov COVID 19 Zobraziť
27.03.2020 Majú slovenské domácnosti rezervy pred krízou? Zobraziť
02.03.2020 Príčiny a dôsledky záporných reálnych úrokov na Slovensku Zobraziť
25.02.2020 Lepšie čerpanie eurofondov mohlo v roku 2019 viac pomôcť domácemu dopytu Zobraziť
07.01.2020 Mzda verzus kúpna sila v regiónoch Slovenska, vyššia mzda nezaručuje vyššiu kúpnu silu Zobraziť
17.12.2019 Revízia krátkodobého odhadu zložiek HDP (nowcasting spotreby, exportu a importu) Zobraziť
13.12.2019 Analýza konvergencie Slovenska: hlavné zistenia Zobraziť
13.12.2019 Factor Efficiency in CES Production Function Zobraziť
26.11.2019 Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022 Zobraziť
14.11.2019 30 rokov slobody – stálo to za to? Zobraziť
14.11.2019 30 Years of Freedom – Was it worth it? Zobraziť
21.10.2019 Bieda finančnej (ne)gramotnosti Zobraziť
14.10.2019 Zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností: hlavné zistenia Zobraziť
06.08.2019 Prečo sa opäť zvýšila úroveň proticyklického kapitálového vankúša Zobraziť
11.06.2019 Dlhodobé trendy vývoja slovenskej ekonomiky (do roku 2026) Zobraziť
03.04.2019 A note on statistical measures of underlying inflation Zobraziť
29.01.2019 Zaobídeme sa bez 1 a 2-centových mincí? Zobraziť
27.12.2018 Vyhodnotenie prínosov eura – po 10 rokoch Zobraziť
21.12.2018 The effect of Brexit on the Slovak foreign trade Zobraziť
18.12.2018 Model predikcie vývoja spotrebiteľských cien elektriky Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5