Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
04.09.2020 Digital Currencies and Cross-border Policy Cooperation and Coordination Zobraziť
04.09.2020 New and Better Money – Future Digital Currencies Zobraziť
24.08.2020 Príbehy dopytových a ponukových kríz Zobraziť
23.07.2020 „Skutočná“ inflácia počas pandémie Zobraziť
23.06.2020 Ekonomické vplyvy uvoľňovania opatrení súvisiacich s pandémiou Zobraziť
11.06.2020 Spotrebiteľské správanie slovenských domácností v čase pandémie Zobraziť
03.06.2020 Kto rýchlo pomáha, dvakrát pomáha Zobraziť
04.05.2020 Ekonomické dôsledky uzavretia odvetví s intenzívnym osobným kontaktom Zobraziť
27.04.2020 Majú firmy finančné rezervy na prekonanie koronakrízy? Zobraziť
30.03.2020 Prehľad opatrení na zmierňovanie ekonomických následkov COVID 19 Zobraziť
27.03.2020 Majú slovenské domácnosti rezervy pred krízou? Zobraziť
02.03.2020 Príčiny a dôsledky záporných reálnych úrokov na Slovensku Zobraziť
25.02.2020 Lepšie čerpanie eurofondov mohlo v roku 2019 viac pomôcť domácemu dopytu Zobraziť
07.01.2020 Mzda verzus kúpna sila v regiónoch Slovenska, vyššia mzda nezaručuje vyššiu kúpnu silu Zobraziť
17.12.2019 Revízia krátkodobého odhadu zložiek HDP (nowcasting spotreby, exportu a importu) Zobraziť
13.12.2019 Analýza konvergencie Slovenska: hlavné zistenia Zobraziť
13.12.2019 Factor Efficiency in CES Production Function Zobraziť
26.11.2019 Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022 Zobraziť
14.11.2019 30 rokov slobody – stálo to za to? Zobraziť
14.11.2019 30 Years of Freedom – Was it worth it? Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5