Zoznam 1995

 

1995

názovporadové
číslo
čiastka
Oznámenie Národnej banky Slovenska zo dňa 5. januára 1995 o schválení dodatku č. 2 k podmienkam Národnej banky Slovenska z 5. augusta 1993 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch v znení dodatku č. 1 z 8. decembra 1994   2
Oznámenie o schválení doplnku Katalógu vzorových činností Národnej banky Slovenska zo dňa 9. decembra 1994   3
Oznámenie zo dňa 17. februára 1995 o určení výšky úrokových sadzieb bežných účtov a účtov termínovaných vkladov výšky limitov bežných účtov a účtov termínovaných vkladov a určenie debetu bežných účtov pri peňažných službách poskytovaných pracovníkom Národnej banky Slovenska pre rok 1995   3
Schémy organizačnej štruktúry Národnej banky Slovenska   3
Informácie o štruktúre údajov na výplatnej páske zamestnancov   6
Oznámenie o schválení úrokových sadzieb pre II. - IV. štvrťrok 1995 z úverov a pôžičiek poskytovaných pracovníkom Národnej banky Slovenska a kritérií pre poskytovanie úverov pracovníkom Národnej banky Slovenska zo dňa 24. marca 1995   8
Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 27. apríla 1995 na vykonávanie platobného styku so zahraničím pre klientov Národnej banky Slovenska   9
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo dňa 9. júna 1995 pre správu menových rezerv v zlate, pre obchodovanie so zlatom a pre správu predmetov, ktoré tvoria zbierku zlatých mincí, zlatých medailí a ich falzifikátov 27 12
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo dňa 14. septembra 1995, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 20/1994 o postupe pri uzatváraní zmlúv 51 19
Úplné znenie Pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 20/1994 o postupe pri uzatváraní zmlúv, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pracovným predpisom NBS č. 51/1995   19
Oznámenie Národnej banky Slovenska o výške diskontnej sadzby   21
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska zo dňa 22. decembra 1995 o zriaďovaní, vedení a rušení účtov peňažných rezerv bánk a o účtovaní výsledkov medzibankového platobného styku 58 23

 

[ Späť ]