Zoznam 1994

1994

názovporadové
číslo
čiastka
Príkaz guvernéra Národnej banky Slovenska zo dňa 19. januára 1994, ktorým sa ustanovuje komisia pre vysporiadanie majetku Národnej banky Slovenska 2 2
Akty riadenia vydané odborom rozpočtu a investičnej výstavby v roku 1993   2
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo dňa 15. marca 1994 o prevode vlastníctva bytov Národnej banky Slovenska na jej pracovníkov 6 4
Oznámenie Národnej banky Slovenska zo dňa 14.januára1994 vo veci určenia výšky úrokových sadzieb bežných účtov termínovaných vkladov a debetu účtov.   4
Oznámenie Národnej banky Slovenska zo dňa 7. februára1994 o zmene v oblasti pracovných ciest   4
Oznámenie rozhodnutia viceguvernéra Národnej banky Slovenska zo dňa 24. júna 1994 o zriadení komisie pre posudzovanie investícií, týkajúcich sa výpočtovej techniky v Národnej banke Slovenska.   9
Oznámenie Národnej banky Slovenska zo dňa 30. marca 1994 o uzatvorení Dohody medzi Národnou bankou Slovenska a Maďarskou národnou bankou o vzájomných platbách   10
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo dňa 18. augusta1994 o postupe pri uzatváraní zmlúv 20 12
Oznámenie rozhodnutia viceguvernéra Národnej banky Slovenska zo dňa 14. septembra 1994 o zriadení komisie na zabezpečenie funkčnej konzistencie programových produktov na osobných počítačoch v NBS.   12
Oznámenie o zmene legislatívnych podmienok priznávania nároku na vyplácanie prídavkov na deti.   12
Prehľad platných aktov riadenia v Národnej banke Slovenska   18
Oznámenie o zrušení pracovného predpisu ŠBČS č. 3/1991 zo dňa 1. 2. 1991 - Používanie jednotného faxového formulára   19

 

[ Späť ]