Zoznam platných právnych predpisov vydaných NBS

uverejnených vo Vestníku NBS

Zoznam platných právnych predpisov Národnej banky Slovenska je NBS povinná zverejňovať podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2022
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994