Vybrané právne predpisy súvisiace so zavedením meny euro

 

úplné znenie Nariadenia Rady (ES) č 974/98 z 3. mája 1998
 

úplné znenie Nariadenia Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997