Oznámenie o výške diskontnej sadzby

O Z N Á M E N I E
Národnej banky Slovenska


o výške diskontnej sadzby


Banková rada Národnej banky Slovenska na rokovaní dňa 12. januára 1996 prijala toto rozhodnutie:
 
Národná banka Slovenska s platnosťou od 13. januára 1996 na dobu neurčitú znižuje diskontnú sadzbu

z 9,75 percenta na 8,8 percenta.


Predchádzajúca diskontná sadzba vo výške 9,75 percenta platila od 6. októbra 1995 do 12. januára 1996.