Vestník NBS

Znenia právnych predpisov NBS určených pre verejnosť

2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

Upozornenie: Národná banka Slovenska vyhlasuje, že jediné záväzné znenie právnych predpisov NBS určených pre verejnosť je znenie uverejnené v listinnej podobe Vestníka NBS. 

Od 1. 1. 2016 služby súvisiace s vedením, vydávaním a distribúciou Vestníka NBS vykonáva NBS.
Kontakt: Ing. Mariana Vašková, tel. č. 02/5787 2472 
Objednávky treba zaslať na adresu   
Adresa: Národná banka Slovenska, Odbor právnych služieb, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1
E-mail: vestnik[at]nbs.sk