Vestník NBS

Znenia právnych predpisov NBS určených pre verejnosť

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Upozornenie: Národná banka Slovenska vyhlasuje, že jediné záväzné znenie právnych predpisov NBS určených pre verejnosť je znenie uverejnené v listinnej podobe Vestníka NBS. 

Od 1. 1. 2016 služby súvisiace s vedením, vydávaním a distribúciou Vestníka NBS vykonáva NBS.
Kontakt: Ing. Mariana Vašková, tel. č. 02/5787 2472 
Objednávky treba zaslať na adresu   
Adresa: Národná banka Slovenska, Odbor právnych služieb, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1
E-mail: vestnik[at]nbs.sk