Poplatky a príspevky dohliadaných subjektov finančného trhu

  • Úplné znenie č. 19/2020 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 11/2020 z 26. mája 2020 o odpustení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na druhý polrok 2020
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 16/2020 z 25. augusta 2020, o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2021
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 19/2019 z 22. októbra 2019 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2020
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2018 zo 6. novembra 2018 o  určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2019
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 15/2017 zo 14. novembra 2017 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2018
  • Opatrenie NBS č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 376/2012 Z. z.)  v znení opatrenia NBS č. 8/2013 (oznámenie č. 315/2013 Z. z.), opatrenia NBS č. 3/2015 (oznámenie č. 69/2015 Z. z.), opatrenia NBS č. 33/2015 (oznámenie č. 66/2016 Z. z.), opatrenia NBS č. 2/2017 (oznámenie č. 169/2017 Z. z.) a opatrenia NBS č. 4/2018 (oznámenie č. 40/2018 Z.z.)