Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave

Materiál na pripomienkové konanie za Národnú banku Slovenska

Názov: Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave
Číslo materiálu: OPP – 827/2005
Rezort: Národná banka Slovenska
Predkladateľ: Ing. Ján Mathes, vrchný riaditeľ peňažného úseku
Podnet: Plán hlavných úloh NBS na II. polrok 2005
 
Obsah
 
Ikona Obal materiálu
Ikona Predkladacia správa
Ikona Vlastný materiál
Ikona Dôvodová správa
Ikona Doložka zlučiteľnosti